nieuws

ABN AMRO somber over faillissementen en werkeloosheid

Geen categorie

De faillissementsvooruitzichten voor 2012 zijn niet gunstig. De omzetverwachtingen voor een meerderheid van de sectoren is negatief. In het najaar speelt voor consumentgerelateerde sectoren het probleem van de BTW-verhoging die doorberekend moet worden. Financiële ratio's zullen onvermijdelijk verslechteren. ABN AMRO verwacht in 2012 een toename van het aantal faillissementen met 20 procent. De ramingen voor […]

De faillissementsvooruitzichten voor 2012 zijn niet gunstig. De omzetverwachtingen voor een meerderheid van de sectoren is negatief. In het najaar speelt voor consumentgerelateerde sectoren het probleem van de BTW-verhoging die doorberekend moet worden. Financiële ratio's zullen onvermijdelijk verslechteren. ABN AMRO verwacht in 2012 een toename van het aantal faillissementen met 20 procent.

De ramingen voor de werkloosheid tijdens de grote recessie van 2008-2009 waren somber. De uiteindelijke stijging viel mee. Aan de vooravond van die recessie was de arbeidsmarkt krap en de verwachting was dat de recessie van korte duur zou zijn. Dit in combinatie met de gezonde financiële huishouding van veel bedrijven, leidde er toe dat veel gekwalificeerd personeel werd ‘gehamsterd’.

Nieuwkomers
Bij de milde recessie in de tweede helft van 2011 was dit anders. Direct in het derde kwartaal van 2011 steeg de werkloosheid aanzienlijk, niet door veel ontslagen maar door een duidelijke toename van aanbod van arbeidskrachten. Het aantal werkzame personen steeg zelfs met 50.000, maar dit stond volledig in de schaduw van het extra aanbod van nieuwe werkzoekenden. Er verloren feitelijk niet meer mensen hun baan, maar nieuwkomers op de arbeidsmarkt (jongeren 15-25 jarigen) deden de werkloosheid stijgen.

Piek pas in 2014
De trend van de werkloosheid is stijgend. De beperkte groei in het eerste kwartaal van 2012 en de voortekenen voor de rest van 2012 zijn dusdanig dat de trend niet gekeerd zal worden. Door de zwakke ontwikkeling van de productie zal de vraag naar arbeid in de marktsector verder dalen en de werkloosheid verder stijgen. Wel zal er door de zwakke conjunctuur een ontmoedigingseffect optreden bij het aanbod van arbeid. Voor jongeren kan dit bijvoorbeeld inhouden om te kiezen voor een vervolgstudie in plaats van de arbeidsmarkt te betreden.

Economische groei
Onder invloed van de ombuigingsmaatregelen zal de economische groei aan de lage kant blijven. Voor 2013 verwacht ABN AMRO een economische groei van 0,75%, die in de jaren daarna licht kan versnellen. De werkloosheid zal in 2014 zijn piek bereiken rond de 7,5% van de beroepsbevolking (dit correspondeert met 6,5% volgens de internationale definitie).

Uitschieter horeca
In tegenstelling tot de werkloosheid viel het aantal faillissementen tijdens de ‘grote recessie’ niet mee. Aan de vorige ‘faillissementscyclus’ vallen een aantal zaken op. Voor de meeste sectoren duurde de periode van toename van het aantal faillissementen 21 maanden. De Horeca is daarbij een uitschieter. Onder invloed van de al maar afnemende volumes, nam het aantal faillissementen in deze sector over een periode van maar liefst 35 maanden toe. Ook de toename van het aantal faillissementen (van dal tot piek) was met 130 procent in deze sector het grootst.

Reageer op dit artikel