nieuws

Avances via sms leiden bijna tot ontslag

Geen categorie

Een vrouw volgt een praktijkopleiding tot pedagogisch werker niveau 3. Door haar dyslexie heeft zij bewust niet gekozen voor een theoretische opleiding, maar voor de praktijkopleiding. Omdat via deze opleiding de student wordt geacht zoveel mogelijk in de praktijk te werken, is zij in dienst getreden bij een kinderdagverblijf. Ze is daar voor onbepaalde tijd in dienst gekomen. Na een tijdje wil de werkgever de vrouw echter ontslaan. Volgens het kinderdagverblijf heeft de vrouw een relatie met een cliënt.

De werkgever vindt deze situatie ongepast en stapt naar de rechter. Maar volgens de rechter is er onvoldoende bewijs en de arbeidsovereenkomst blijft in stand. Enkele maanden later probeert de werkgever nogmaals de arbeidsovereenkomst te ontbinden met dezelfde reden en iets meer bewijzen. Zo is het kinderdagverblijf (nog steeds) van mening dat de werkneemster een (seksuele) relatie heeft met een cliënt van de werkgever.

Seksuele relatie of niet?
Volgens het kinderdagverblijf is dit een reden om de arbeidsovereenkomst met de vrouw onmiddellijk te ontbinden. Er volgt daarop een langslepende discussie over in welke mate en hoe hevig er een relatie zou bestaan tussen de vader van één van de kinderen die bij het kinderdagverblijf wordt opgevangen en de werkneemster.

De ‘soap' wordt spannender wanneer ook de moeder (de echtgenote) zich er mee gaat bemoeien. In een schriftelijke verklaring meent de echtgenote dat zij enkele sms-berichten heeft onderschept waarin ze het woord ‘seks' was tegengekomen.

De werkneemster ontkent dat er sprake is van deze tekstuele passages. Toch vindt de moeder dat de rechter haar maar op haar woord moet geloven, waarop de rechter een beetje uit zijn slof schiet. Er moet wel een bewijsvoering worden neergelegd waarin vaststaande feiten worden neergelegd. Bovendien vindt de rechter dat het niet op de weg ligt van de moeder maar van het kinderdagverblijf om met bewijzen te komen. De werkgever blijft bij zijn standpunt en geeft nog iets meer details over het sms-verkeer, maar deze geven geen nieuwe feiten.

Wie nam het initiatief?
In eerste instantie is het nog onduidelijk wie het initiatief heeft genomen tot het starten van de vermeende relatie. De rechter komt al snel tot de conclusie dat de avances die via sms-berichten werden gemaakt niet afkomstig waren van de werkneemster, maar van de vader. Daarop merkt de rechter op dat in een dergelijke situatie het de werkneemster niet kwalijk genomen kan worden daar niet direct afwijzend en adequaat op te reageren. Er is hier ook (omdat het toch een zekere stage betreft) sprake van een leermoment. Het had misschien op de weg gelegen van de werkneemster hier eerder mee naar de werkgever te stappen, maar gezien de korte duur van de vermeende relatie en omdat er volgens de rechter wellicht niet eens sprake was van een relatie, wordt dit de werkneemster niet zwaar aangerekend.

Geen nieuwe feiten
De rechter komt al snel tot de conclusie dat er geen verschil bestaat tussen de eerste en tweede ontbindingsprocedure. Nog steeds wordt dezelfde reden aangevoerd, aangevuld met een aantal extra sms'jes die niet veel schokkender zijn dan wat eerder bekend was.

Groot belang arbeidsovereenkomst
Het is voor de kantonrechter duidelijk dat de arbeidsovereenkomst in stand moet blijven, mede omdat hierdoor de werkneemster haar opleiding kan afmaken en er daardoor geen studiejaar verloren gaat. Bovendien jaagt een vertraging van de studie de werkneemster op extra kosten en een veel latere toetreding tot de arbeidsmarkt.

Het belang bij wedertewerkstelling aan de zijde van de werkneemster is daarom zwaar van gewicht en zelfs zodanig zwaar dat de kantonrechter met een dwangsom dreigt. Elke dag dat de werkneemster haar werk niet mag hervatten kost de werkgever € 5.000 per dag.

Uitspraak: Kantonrechter 's-Hertogenbosch, 3 mei 2012

Bron: GIDS voor Personeelsmanagement nummer 7/8, 2012

Reageer op dit artikel