nieuws

Diabetes, werken en ramadan: een onhandige combinatie

Geen categorie

Diabetes komt veel vaker voor onder niet-westerse medelanders van Hindoestaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst. De meerderheid van deze suikerzieken heeft een islamitische achtergrond en neemt actief deel aan het vasten tijdens de ramadan. Zij lopen daarmee een groot risico op complicaties.

In principe moet werknemers met suikerziekte een actieve deelname aan de vastenmaand worden ontraden. Islamitische werknemers met diabetes kunnen ook dispensatie voor de ramadan krijgen.  Toch nemen veel islamitische werknemers met suikerziekte deel aan de ramadan. De overwegingen daarbij zijn niet zozeer religieus, maar komen meestal voort uit emoties en de psychosociale betekenis van het vasten. Het gevoel van verbondenheid met de islamitische gemeenschap, schuldgevoelens jegens vastende gezinsleden en angst voor verlies van respect van de familie en de omgeving spelen daarbij een rol. Ook is er sprake van een matig ziektebesef en ziekte-inzicht.

Begeleiding tijdens de vastenmaand
Het getuigt van goed werknemerschap als een werknemer met suikerziekte de haalbaarheid van de combinatie suikerziekte en ramadan bespreekt met zijn behandelaar. Bij een besluit om toch te gaan vasten, kan de medewerker zich laten begeleiden door zijn behandelaar en op het werk door de bedrijfsarts. Bij twijfel aan de mogelijkheid van vrijstelling kan de werknemer contact opnemen met de imam.

Sociale druk vermijden
De werknemer moet altijd de vrijheid hebben om al dan niet te vasten. Daarom moet voorkomen worden dat een werknemer zich onder druk gezet voelt om van het vasten af te zien. Het risico bestaat dat werknemers na aandringen van werkgever of behandelaar zeggen niet te gaan vasten maar dat vervolgens ongecontroleerd toch gaan doen.

Bron: NVAB

Reageer op dit artikel