nieuws

Economische winter en persoonlijke groei

Geen categorie

Onzekere tijden leiden meestal tot minder mobiliteit. Misschien gaan we wel weer een periode tegemoet met langere dienstverbanden. Dachten we een periode met steeds meer zzp'ers in te gaan, belanden we in de economische winter.

We kijken verlangend naar de economische lente, maar die komt niet vanzelf. We zijn aan het einde van het industriële tijdperk aangekomen. We zitten midden in een recessie en zijn op weg naar een nieuwe tijd. In tijden van crisis ontstaan nieuwe wegen en nieuwe oplossingen. Oplossingen uit het verleden zullen niet toereikend zijn om de huidige problemen op te lossen.

Ontwikkeling door verandering
In de economische winter is er vaak minder mobiliteit en het doorgroeien of ontwikkelen van talent stagneert. Juist nu talent meer nodig is dan ooit. Het veranderen van werkomgeving brengt persoonlijke ontwikkeling op gang en daarmee het ervaren van nieuwe mogelijkheden. In een nieuwe context kun je niet terugvallen op zekerheden en voorspelbare zaken. Het enige waar je op terug kunt vallen, is op jezelf en die ervaring heb je nodig om persoonlijke groei door te kunnen maken.

Interne mobiliteit
Hoe nu als bedrijf te handelen? Stilstand is immers achteruitgang. Als bedrijf zoek je naar wegen om mensen toch te blijven aanmoedigen om zichzelf te ontwikkelen. Een wijze om die beweeglijkheid op de eigen interne arbeidsmarkt te blijven stimuleren is bijvoorbeeld het werken met opdrachten voor bepaalde tijd. Binnen het vast dienstverband dus. Opdracht afgerond, dan naar een andere plek voor een nieuwe opdracht. Daarvoor heb je wel een bedrijf of organisatie van enige omvang nodig. Een andere context is immers niet op dezelfde stoel blijven zitten met een andere opdracht. Nee, een andere omgeving met andere collega's. Jezelf opnieuw waar moeten maken, jezelf tegenkomen en daarvan leren.

Werken met opdrachten in werkresultaten én persoonlijke ontwikkeling geven focus. Maken het ook spannend. De volgende stap is om met bedrijven of organisaties uit je netwerk afspraken te maken over het in- of uitlenen van medewerkers voor opdrachten van bepaalde tijd. Dit kan voor de kleine organisaties dus direct al een stap zijn.

Week van de uitwisseling
Om vertrouwen bij medewerkers te creëren, kun je alvast eens bij elkaar in de keuken kijken. Dat is tevens een mooie brug naar een betere samenwerking tussen bedrijven of organisaties. In Zwolle werd onlangs ‘de week van de uitwisseling' georganiseerd voor overheid en bedrijfsleven. Vele overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven participeerden. Tientallen medewerkers maakten grif gebruik van de mogelijkheid om bij een ander bedrijf of andere organisatie een dag of dagdeel mee te lopen. Enthousiasme alom en het leidde incidenteel ook al tot afspraken om te experimenteren met het tijdelijk uit- of inlenen van medewerkers om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te bevorderen.

Het zijn goede voorbeelden van het blijven zoeken naar mogelijkheden voor persoonlijke groei van medewerkers. Het opent de ogen en prikkelt tot ontplooiing. Trendwatcher Adjiedj Bakas geeft in zijn voorspellingen aan dat medewerkers in de nabije toekomst van de ene baan naar de andere zullen hoppen. Steeds op zoek naar mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. In 15 jaren wel 16 banen. Dat idee zetten we nog even in de koelkast, het komt vast terug in de lente. Ik wens u veel creativiteit in het blijven aanmoedigen van persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers. Op weg naar een nieuwe lente.

Reageer op dit artikel