nieuws

Eerste Kamer stemt in met fiscaal crisispakket

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het fiscaal crisispakket. Hierdoor blijft de overdrachtsbelasting structureel op 2 procent en gaat het algemene btw-tarief per 1 oktober van 19 naar 21 procent. De btw op podiumkunsten wordt teruggeschroefd van 19 naar 6 procent. Dat zijn enkele maatregelen uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, waarmee de Eerste Kamer eergisteren dus in meerderheid akkoord ging.

De bulk van de fiscale maatregelen uit het in mei gesloten akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is hiermee geregeld. In het fiscale crisispakket is verder onder andere een aanpassing in de aftrek van deelnemingsrente opgenomen, net als een vergroeningspakket en een wijziging van de accijnzen voor alcohol en tabak.

Opbrengst
Van de budgettaire opbrengst van ruim €4 miljard, wordt komend jaar €1,5 miljard ingezet voor versterking van de koopkracht van in het bijzonder huishoudens met een laag inkomen. In 2014 en 2015 wordt de totale opbrengst uit de BTW-verhoging gefaseerd teruggesluisd via de inkomsten- en loonbelasting.

Overige maatregelen
De rest van de fiscale maatregelen wordt geregeld in separate wetsvoorstellen. Zoals eerder gemeld wordt het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverker uitgewerkt in het Belastingplan 2013, net als de maatregelen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek en een verhuurdersheffing.

Reageer op dit artikel