nieuws

Espria, ADG en Thuiszorg Rotterdam tekenen intentieovereenkomst

Geen categorie

Espria , ADG dienstengroep en Thuiszorg Rotterdam hebben een intentieovereenkomst getekend die erop gericht is om te onderzoeken hoe de continuïteit van Thuiszorg Rotterdam duurzaam kan worden gewaarborgd. Thuiszorg Rotterdam heeft aangegeven geen mogelijkheid meer te zien om de noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie op eigen kracht voort te zetten. Tegen die achtergrond hebben zij […]

Espria , ADG dienstengroep en Thuiszorg Rotterdam hebben een intentieovereenkomst getekend die erop gericht is om te onderzoeken hoe de continuïteit van Thuiszorg Rotterdam duurzaam kan worden gewaarborgd.
Thuiszorg Rotterdam heeft aangegeven geen mogelijkheid meer te zien om de noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie op eigen kracht voort te zetten. Tegen die achtergrond hebben zij zich gewend tot Espria en ADG.
De komende tijd wordt onderzocht hoe Espria en ADG kunnen helpen om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan duizenden cliënten in Rotterdam en omgeving te garanderen.

Bestuurder Eric Hisgen van Thuiszorg Rotterdam: "Wij zijn blij dat Espria en ADG positief hebben gereageerd op onze uitnodiging om in gesprek te treden. Thuiszorg Rotterdam heeft moeilijke jaren achter de rug en wij zijn ervan overtuigd dat wij onder de vleugels van Espria en ADG de beste kansen hebben om het tij te keren en de zorg aan onze klanten nu en in de toekomst zeker te stellen en verder te verbeteren. De kennis en ervaring van deze partijen zal ons bovendien helpen om ons 'Thuis in de buurt' concept verder uit te bouwen en tot een succes te maken."

Espria en ADG benadrukken dat met name het 'Thuis in de buurt' concept van Thuiszorg Rotterdam aansluit op de huidige ontwikkelingen in de zorg en goede aanknopingspunten biedt om de kennis en ervaring van alle partijen optimaal te benutten. Via 'Thuis in de buurt' kan vorm worden gegeven aan een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn in de regio. Een aanpak gericht op zorg in de buurt, in de wijk, met één aanspreekpunt voor de klant. De uitgebreide kennis van ADG met betrekking tot het efficiënt inrichten van backoffices en ondersteunende functies is hierbij belangrijk.

Marco Meerdink, voorzitter Raad van Bestuur van Espria: "Thuiszorg Rotterdam is een bekend en sterk merk in Rotterdam en omstreken. Ik ben ervan overtuigd dat de kennis en ervaring van alle partijen complementair is en dat we vanuit één visie snel kunnen toewerken naar een duurzaam herstel van de Thuiszorg Rotterdam organisatie".

Om de kwaliteit van zorg en de operatie te borgen hebben Espria en ADG de intentie om de activiteiten van Thuiszorg Rotterdam onder te brengen in een nieuw op te richten joint venture. De praktijk en aanvullend onderzoek zullen vervolgens moeten aantonen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de organisatie snel weer financieel gezond te maken en klaar te maken voor de toekomst.

Hans Kroeze, Algemeen Directeur ADG dienstengroep: "Onze organisatie heeft in de zestig jaar dat zij nu bestaat, haar werkgebied en ervaring steeds verder verbreed. Van schoonmaak en uitzendactiviteiten naar huishoudelijke verzorging en thuiszorg. Wij hebben naast onze kennis van de thuiszorg een schat aan informatie opgedaan over een effectieve en efficiënte inrichting van backoffice- functies en ondersteunende processen (zoals ICT). Daarnaast zijn we middels onze dochteronderneming AAFM in staat om complexe processen te regisseren. Deze kennis zullen wij maximaal inzetten om de Thuiszorg Rotterdam organisatie te helpen".
De nieuwe governance en bestuursstructuur alsmede de medezeggenschap zullen worden ingericht volgens de zorgbrede governance code.

De komende maanden zullen onder andere worden besteed aan een due diligence onderzoek en het verkrijgen van definitieve goedkeuring van interne en externe organen zoals  medezeggenschapsorganen, vakbonden, toezichthouders (w.o. Nma, Nza, SER) en andere belangrijke stakeholders (ministerie, gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren).

Reageer op dit artikel