nieuws

Experiment Van Werk Naar Werk succesvol

Geen categorie

Het kabinet wil actief initiatieven ondersteunen die meerwaarde kunnen opleveren voor van-werk-naar-werk – transities (VWNW) op de arbeidsmarkt. Een proef bleek succesvol.

Het kabinet heeft negen projecten gefinancierd waarbij bedrijven en vakbonden samenwerken om werknemers die werkloos dreigen te worden naar een nieuwe baan begeleiden. Minister Henk Kamp laat de kamer in een brief weten dat dit experiment succesvol is gebleken.

Centrale vraag in het onderzoek was onder welke condities werkgevers (en werknemers) een aansprekende bijdrage kunnen leveren aan soepele transities op de arbeidsmarkt van met ontslag bedreigde werknemers door een actieve bemiddeling van werk naar werk.

 Minister Kamp heeft twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor het experiment. Bedrijven en anderen ontvingen 2500 euro per deelnemer die zonder tussenkomst van het UWV naar een andere baan moest worden begeleid.

Resultaten
Vooral mannen tussen de 45 en 50 jaar oud hebben gebruik kunnen maken van de VWNW-activiteiten. Veelal waren deze mannen laag of middelhoog opgeleid en waren ze werkzaam in traditionele sectoren zoals de bouw.

De meeste mensen (75%) maakten een overstap van een vaste naar een tijdelijke baan, waarbij de helft minder is gaan verdienen en vier op de tien een lagere functie heeft gekregen. De kenmerken van de nieuwe baan zijn daarmee minder gunstig dan de oude baan. Deze banen zijn wel voor het overgrote deel fulltime banen (88% meer dan 36 uur).

Empowerment
Een meerderheid van de deelnemers aan VWNW- trajecten die naar een andere baan zijn overgestapt oordeelt zelf dat er weinig of geen toegevoegde waarde is van deze trajecten voor het vinden van een baan. Of dit ook werkelijk zo is, valt lastig uit te maken. Het is ook bij UWV een bekend verschijnsel dat werkzoekenden het vinden van werk niet aan anderen maar aan zichzelf toerekenen. Dit zou zelfs als een positief gevolg van de begeleiding ('empowerment') kunnen worden gezien.

Bron: Rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel