nieuws

Financiële instellingen investeren meer in risicomanagement

Geen categorie

Financiële instellingen hebben na de wereldwijde financiële crisis omvangrijke wijzigingen doorgevoerd in de inrichting en aanpak van hun risicomanagement, maar er moet nog veel worden gedaan om nieuwe methodologieën en benaderingen te verankeren. Dit blijkt uit een nieuw rapport dat Ernst & Young samen met het Institute of International Finance (IIF) heeft uitgebracht.

Het rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek onder 75 financiële instellingen met hoofdkantoren in 38 landen en signaleert een belangrijke stijging van de totale kosten die deze instellingen momenteel uitgeven aan de verbetering van hun risicomanagement en risicogovernance.

Toename investeringen in mankracht en IT
De complexiteit van de eisen die de nieuwe regelgeving stelt zorgt voor nog meer uitdagingen. Sinds de financiële crisis van 2008/2009 is de opzet van het risicomanagement aanmerkelijk veranderd. Toch is er volgens de onderzoekers nog veel werk te verzetten om nieuwe methodologieën en processen te veranderen en volledig te integreren. Zo is na de crisis de risicobereidheid – het bedrag en de soort risico's die een financiële instelling bij het nastreven van haar doelstellingen kan en wil lopen – als een cruciale pijler van het proces van risicomanagement naar voren gekomen. Ondernemingen investeren fors meer mankracht en IT-inspanningen aan risicomanagement. De onderzoekers verwachten een verdere toename.

Meest genoemde initiatieven
De ondervraagden bevestigen dat versterking van de risicocultuur een uiterst belangrijk aandachtsgebied voor het management vormt, vooral bij de ondernemingen die het zwaarst van de crisis van 2008 te lijden hebben gehad. De meest genoemde initiatieven die ter versterking van de risicocultuur zijn genomen zijn het versterken van de rollen en verantwoordelijkheden op risicogebied, het verbeteren van de communicatie en opleidingen en het versterken van de verantwoording.

Reageer op dit artikel