nieuws

Forse toename werkloosheid onder allochtone jongeren

Geen categorie

De werkloosheid onder allochtone jongeren is in het eerste kwartaal van 2012 zeer sterk gestegen.

Dit blijkt uit de FORUM Monitor: Allochtonen op de arbeidsmarkt 1e kwartaal 2012.

Na een vrij stabiele situatie op de arbeidsmarkt in 2011 neemt de werkloosheid in 2012 fors toe. In het eerste kwartaal van 2012 waren 484 duizend personen in Nederland werkloos. Dit komt overeen met 6,2% van de beroepsbevolking. Een jaar eerder bedroeg het aantal werklozen 418 duizend personen en het werkloosheidspercentage 5,4%. Het aantal werklozen met een niet-westerse herkomst steeg van 99 duizend naar 125 duizend.

Het percentage werklozen in deze groep is met 15% tweeënhalf maal zo hoog als gemiddeld in Nederland. De werkloosheid steeg in de afgelopen twaalf maanden vooral onder Turkse en Marokkaanse vrouwen en onder jongeren met een niet-westerse herkomst. Van de jongeren met een niet-westerse herkomst is 29% werkloos, van de Marokkaanse jongeren zelfs 39%. Ook jongeren uit de andere herkomstgroepen kennen een hoge werkloosheid: 33% bij Turkse jongeren en 27% bij Surinaamse en Antilliaanse jongeren.

De werkloosheid onder jongeren met een autochtone herkomst is met 9% beduidend lager. De werkloosheid onder laag opgeleide allochtonen bedraagt 20%, bijna driemaal zo hoog als onder laag opgeleide autochtone Nederlanders (7%). Van de hoogopgeleide allochtonen is 16% werkloos. Dit is ruim vijf maal zo veel als onder hoogopgeleiden autochtonen (3%). Deels hangt dit samen met het feit dat hoogopgeleide allochtonen veelal jong zijn en jongeren een veel hogere werkloosheid kennen.
 
Bron: Forum

Reageer op dit artikel