nieuws

Geen IB-ondernemer bij opdrachten via tussenpersoon

Geen categorie

Een man die als interim-manager bij een aantal bedrijven werkzaamheden verricht, is geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat hij zijn klanten door tussenkomst van een tussenpersoon aantrekt en behoudt. Dit heeft Gerechtshof Den Haag onlangs beslist.

De man in kwestie houdt zich een aantal jaren bezig met aanbieden van diensten als interim-manager en verwerft via een tussenpersoon een aantal opdrachten. Hij factureert dan ook uitsluitend aan deze tussenpersoon. Op verzoek ontvangt de interim-manager voor de periode van augustus 2004 tot september 2005 een VAR winst uit onderneming. De vraag is of de inkomsten van de man winst uit onderneming vormen en of hij voldoende zelfstandigheid bezit ten opzichte van zijn opdrachtgever.

Slechts één opdrachtgever
Hof Den Haag oordeelt dat nu de manager zijn klanten niet zelfstandig, maar door tussenkomst van een tussenpersoon aantrekt en behoudt, er geen sprake kan zijn van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. De man voldoet niet aan het vereiste van economische zelfstandigheid en kan dus niet worden aangemerkt als zelfstandige beroepsuitoefenaar als bedoeld in art. 3.5 Wet IB 2001. In wezen, zo overweegt het hof, heeft de interim-manager slechts één opdrachtgever die klanten voor hem verwerft en behoudt en aldus de man in staat stelt opbrengsten te genereren. Dat de manager vervolgens de wijze waarop de te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd zelfstandig afstemt met de opdrachtgevers van zijn tussenpersoon, doet aan het voorgaande niet af. Het hof verklaart het hoger beroep van de interim-manager ongegrond.

Reageer op dit artikel