nieuws

Het Nieuwe Werken met de klemtoon op de facilitaire aspecten

Geen categorie

Het Nieuwe Werken met de klemtoon op de facilitaire aspecten. Met bijdragen van Veldhoen + Company, HR & management, Gemeente Waalwijk en AramisAlleeWonen Donderdag 13 december van 11.30 – 20.00 uur, € 245,- ex btw Gastheer AlleeWonen, Laan van Brabant 50 in Roosendaal De congressen op 8-11, 29-11 en 13-12 sluiten op elkaar aan en geven samen een goed beeld van het HNW werkveld. Als u zich voor twee van de drie congressen inschrijft is het derde congres gratis. 11.15 Ontvangst met koffie/thee 11.30 Welkom door Tonny van de Ven, directeur bestuurder • Waarom kozen wij voor HNW • Wat betekent het voor HNW te kiezen? 12.00 Hoofdlijnen HNW (Loek van den Broek, extern HNW adviseur) • Waarom kunnen we niet meer om HNW heen: de context • Bricks, Bytes en vooral Behaviour • Waar begin je en hoever ga je? • Kan iedereen “Nieuw” gaan werken en zijn er alternatieven? 13.00 Lunch 13.30 Rondleiding door het HNW gebouw van AlleeWonen (Sandy van Rijn, programmamanager HNW) 14.00 AlleeWonen (Sandy van Rijn) • Soorten werkplekken, muziek op het werk, cleandesk policy, kasten, bureauladen, lockers, papiergebruik, kopiëren, digitalisering en beveiliging • Naar aanleiding van de rondleiding hebben deelnemers de gelegenheid vragen te stellen over HNW bij AlleeWonen 15.00 Break 15.15 Ervaringen van een grondlegger HNW’ (Roel Geenen, managing partner Veldhoen + Company) • Een blik in de keuken bij Rabobank, Interpolis, SNS en Microsoft • Lering trekken uit een vergelijking van de trajecten waar Veldhoen + Company werkt(e) 16.00 De facilitaire aspecten (Niek Jansen, Veldhoen + Company) • De nieuwe rol van facilitaire afdelingen • Gebruikers en leveranciers werken anders met elkaar • Belangrijke praktische consequenties van HNW: Tips 17.00 Soep en broodjes 17.45 De facilitaire aspecten (Henk van Geffen, beleidsmedewerker facilitaire zaken Gemeente Waalwijk) • Het bepalen van soorten en hoeveelheden werkplekken • De invloed van de directie, de politiek en de O.R. • De ervaringen na twee jaar • Hoe krijg je medewerkers betrokken? 19.00 Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers 19.30 Informele afronding met hapje en drankje 20.00 Einde programma Zie ook onderstaande toelichting Toelichting op de sprekers Tonny van de Ven is lid van de RvB van Aramis AlleeWonen De groep telt 270 medewerkers en werkt volgens HNW principes. Tonny stond aan de wieg van HNW en ontwikkelde samen met de projectleider, leidinggevenden en medewerkers de uitgangspunten voor HNW: “Ontmoeten moet”: Als corporatie werkt men vooral projectmatig en wijkgericht. Vaak als opdrachtgever voor anderen, maar ook in netwerken met maatschappelijke organisaties. Onderlinge afstemming is nodig om projecten/activiteiten goed te laten verlopen. HNW schept de mogelijkheden hiervoor. Sandy van Rijn was een van de trekkers van de projectgroep HNW bij Aramis AlleeWonen, die op dat moment gehuisvest was op drie locaties in Roosendaal die naar één nieuw pand gingen. Door voor HNW te kiezen betekende dit minder m2 vloeroppervlak en nog maar 75% werkplekken voor de medewerkers. Sandy deed voorafgaand aan dit project vergelijkbare ervaring op bij de NHTV in Breda. Door deze ervaring en haar functie als teammanager Servicecentrum is zij bekend met de exploitatie van de facilitaire zaken van kantoorpanden en probeert deze door duurzame, efficiënte oplossingen verder in kosten terug te dringen. Henk van Geffen is beleidsmedewerker facilitaire zaken bij de gemeente Waalwijk. Hij hield zich bezig met de bouw van het nieuwe stadhuis. Men verhuisde van vijf locaties met een traditioneel cellenkantoor naar een stadskantoor met flexwerkplekken. Hij was betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak voor het nieuwe stadhuis en voorzitter van de werkgroepen kantoorconcept, inrichting en de werkgroep FRIS!. De laatste groep begeleidde de organisatie bij de overgang naar het nieuwe concept. Roel Geenen is na een periode van 11 jaar als senior consultant sinds 2011 managing partner bij Veldhoen + Company. Hij adviseert organisaties op strategisch niveau over de ontwikkeling en invoering van Het Nieuwe Werken. Hij is verantwoordelijk voor de markt overheid. Hij studeerde Facility Management (HBO en Master FM) en Bedrijfskunde AOV (Analyse, Ontwerp en Verandering van organisaties). Roel werkt(e) voor grote organisaties als de Provincie Overijssel, Achmea en de gemeenten Den Bosch, Heemstede, Enschede en Venlo. Niek Janssen Is 2006 als consultant werkzaam bij Veldhoen + Company. Hij vindt het fascinerend om met organisaties te spreken over concrete ingrepen in de werkomgeving die bijdragen aan het daadwerkelijk veranderen van de manier van werken van medewerkers. Deze verandering in de manier van werken vraagt om een zorgvuldige begeleiding van het veranderproces. Het is iedere keer weer een uitdaging om samen met een organisatie de juiste ingrepen te bepalen om daarmee de gewenste doelstellingen te bereiken. Niek werkt(e) o.a. Alliander, de gemeenten Enschede en Wageningen en de William Schrikker Groep. Loek van den Broek verkocht in 2009 zijn opleidingsinstituut om zijn passie rond HNW inhoud te geven. Hij bezocht meer dan 40 HNW organisaties en interviewde daar leidinggevenden en medewerkers. Zijn kennis en ervaring op HNW gebied heeft hij vastgelegd in honderden sheets, foto’s en video’s. Dat alles is verwerkt in presentaties die zowel over de bricks, de bytes en over de gedragswijzigingen gaan. Hij is auteur van 20 HR boeken en mede auteur van het boek ‘HNW: Hype of blijver?’ Hij adviseert organisaties op dit gebied, zet stappenplannen uit en traint in HNW onderwerpen als ‘sturen op resultaten’ en ‘leidinggeven aan HNW’. Hij is organisator van en presentator op tientallen Events op dit gebied en verzorgt ook in-company presentaties). Bewust is gekozen voor lage prijzen zodat u de Events met meerdere deelnemers uit één organisatie kunt bezoeken. Meer informatie en aanmelden doet u op www.hrman.nl

Wanneer: 13-12-2012
Waar:
Kosten: 245 ex btw
Organisatie: HR & management
Meer informatie:
http://admin-pwnet.nl/app/uploads/2016/09/attachment-programma08112012.pdf

Reageer op dit artikel