nieuws

Het Nieuwe Werken met een klemtoon op de HR aspecten

Geen categorie

De drie congressen op 8-11, 29-11 en 13-12 sluiten op elkaar aan en geven samen een goed beeld van het HNW werkveld. Als u zich voor twee van de drie congressen inschrijft is het derde congres gratis. Het Nieuwe Werken met de klemtoon op de HR aspecten Waterschap Rivierenland Tiel, Donderdag 29 november 2012, € 245,- ex btw. m.m.v. Waterschap Rivierenland, Parnassia Bavo Groep, HR & management en Verberne consultancy De succesvolle invoering van HNW hangt minder af van fraai meubilair en ICT voorzieningen, maar vooral van wat er tussen de oren van medewerkers verandert. 11.30 Ontvangst, koffie/thee 11.45 HNW, de hoofdlijnen (Loek van den Broek, HNW specialist) • Wat maakt dat we niet rond HNW meer heen kunnen: de context • Bricks, bytes and behaviour: waarom dat laatste de doorslag geeft • Hoe krijg je de medewerkers in beweging? • Worden klanten er ook beter van? 13.00 Lunch 13.30 Rondleiding door het HNW pand van waterschap Rivierenland 14.00 Hoe stuurde Waterschap Rivierenland de veranderingen aan? (Eric Kuindersma, projectleider HNW) • Wat was de aanleiding voor het invoeren van HNW bij Waterschap Rivierenland? • Hoe verliep het invoeringstraject • Hoe kregen we de waterschappers mee met HNW? • Hoe zijn werkafspraken over de nieuwe kantooromgeving gemaakt? 15.00 Werkt het nu ook echt in de praktijk? • Interview met drie Rivierenland medewerkers aan wie deelnemers vragen kunnen stellen 15.30 Break 15.45 De verandering in de mind-set bij Parnassia Bavo (Judith van Loon/Marc Baars, projectleiding HNW) • Nut, noodzaak en effecten van verandering in de mind-set bij managers en medewerkers • Hoe creëer je draagvlak om te groeien naar Het Nieuwe Werken? • De E-learning module over HNW • Wat hebben de wijzigingen de Parnassia Bavo Groep opgeleverd? 16.45 Leidinggevenden, hoe krijg je die mee? (Loek van den Broek) • Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden: de invoering • Zonder leidinggevenden geen succesvol HNW • Wat verandert er in de rol van de leidinggevende? 17.30 Soep + broodjes 18.15 Herinrichting van de arbeidsvoorwaarden (Ruud Verberne) • Hoe zien binnen HNW heldere arbeidsvoorwaardelijke afspraken er uit? • Dichtgetimmerde afspraken versus een flexibele inrichting van arbeidsvoorwaarden? • De grootste drempels: de arbeidsovereenkomst, de Arbo wetgeving, verzekeringen en aansprakelijkheid • Een mogelijke inrichting van de beloning en de arbeidsvoorwaarden nieuwe stijl 19.15 Vragen aan de sprekers 20.00 Einde programma met drankje Wie zijn de sprekers? Waterschap Rivierenland is ontstaan vanuit een fusie van acht waterschappen gelegen tussen Rijn en Maas vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk. De fusie was de aanleiding om één nieuw gebouw te ontwerpen, dat meteen is ingericht volgens HNW principes. Sinds 2007 werken ongeveer 500 medewerkers in dit nieuwe complex in Tiel. Eric Kuindersma was de projectleider HNW. Hij begeleidde het invoeringsproces en vertelt vanuit zijn ervaring welke aanpak gekozen is. Hij verzorgt regelmatig lezingen over het onderwerp en adviseert andere organisaties bij de invoering van HNW. Hij verzorgt de rondleiding door het Waterschapspand. Deelnemers krijgen de gelegenheid enkele medewerkers (plenair) te interviewen over hun ervaringen met Het Nieuwe Werken. Marc Baars is projectleider Het Nieuwe Werken binnen de Parnassia Bavo Groep. Hij laat zien hoe zij de invoering van HNW op diverse locaties hebben aangepakt. Hij deelt zijn ervaringen en de valkuilen die hij tegen het lijf is gelopen. Hij gaat diep in of HNW ook mogelijk is voor medewerkers die zeer frequent gesprekken met cliënten voeren. Judith van Loon begeleidt verandering in organisaties vanuit haar onderneming Zinpact. In de rol van project-/verandermanager voerde zij HNW in bij een deel van de Parnassia Bavo Groep voor ambulante zorg, PsyQ. Zij vertelt over haar ervaringen met het doorvoeren van een mentale verandering in een complex speelveld van bezuinigingen en reorganisatie. Over weerstand als vriend en het creëren van je eigen luis in de pels. En wat HNW doet met de cultuur van een organisatie. Ruud Verberne is specialist op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, beloning en arbeidsvoorwaarden (inclusief pensioenen!). Hij werkte ondermeer voor Van Lanschot bankiers, de voormalige Philips Huisartsendienst en buiten HR als beleidsadviseur bij de Provinciale Raad voor de Volkgezondheid. Daar was hij betrokken bij onder meer de regionalisatie en het aanbrengen van meer samenhang in de planning van de Brabantse gezondheidszorgvoorzieningen en de afbakening van verzorgingsgebieden van de psychiatrische ziekenhuizen. De laatste jaren richt hij zich meer op de inrichting van de arbeidsrelatie en de arbeidsvoorwaarden. Hij ontdekt elke dag meer dat onze arbeidswetgeving HNW redelijk in de weg staat. Loek van den Broek verkocht in 2009 zijn opleidingsinstituut om zijn passie rond HNW inhoud te geven. Hij bezocht meer dan 40 HNW organisaties en interviewde daar leidinggevenden en medewerkers. Zijn kennis en ervaring op HNW gebied heeft hij vastgelegd in honderden sheets, foto’s en video’s. Dat alles is verwerkt in presentaties die zowel over de bricks, de bytes, maar vooral over de gedragswijzigingen gaan. Hij is auteur van 20 HR boeken en mede auteur van het boek ‘Het Nieuwe Werken: Hype of blijver?’ Hij adviseert organisaties op dit gebied, zet stappenplannen uit en traint in HNW onderwerpen als ‘sturen op resultaten’ en ‘leidinggeven aan HNW’. Hij is organisator van en presentator op tientallen Events op dit gebied en verzorgt ook in-company presentaties. Bewust is deze dag gekozen voor een lage prijs, zodat u de Events met meerdere deelnemers uit één organisatie kunt bezoeken. Meer informatie en aanmelden doet u op www.hrman.nl

Wanneer: 29-11-2012
Waar: Waterschap Rivierenland, Blomboogerd 1, Tiel
Kosten: 245 ex btw
Organisatie: HR & management
Meer informatie:
http://admin-pwnet.nl/app/uploads/2016/09/attachment-programma08112012.pdf
info@hrman.nl

Reageer op dit artikel