nieuws

Hoe je medewerkers mee krijgt in een organisatieverandering

Geen categorie

Het motiveren van medewerkers is een terugkerend thema in organisaties. Hoe krijgen we medewerkers mee in een organisatieverandering? Hoe creëren we draagvlak voor alweer een nieuwe strategie? En hoe zorgen we voor loyaliteit, engagement en betrokkenheid?

Medewerkers zijn – veel meer dan wordt aangenomen – wel degelijk intrinsiek gemotiveerd. Het zijn eerder de organisatie en hun leidinggevenden die medewerkers niet in staat stellen die motivatie om te zetten in gedrag. Als dit maar lang genoeg duurt, dan zijn ze op een gegeven inderdaad niet meer in beweging te krijgen.

Dit betoogt Guus Kok in het artikel ‘De motivatie van medewerkers in meestal niet het probleem…' in GIDS voor Personeelsmanagement nummer 7/8, 2012.

Interne communicatiecampagnes om medewerkers te motiveren mee te gaan in de organisatieverandering zijn geen onzin, maar richten zich niet altijd op de oorzaak van het probleem. Te gemakkelijk wordt de oplossing van een organisatieprobleem teruggebracht tot een motivatieprobleem. Terwijl het werkelijke probleem er in is gelegen dat het handelen van de organisatie en zijn bestuurders niet klopt met de intenties die ze zeggen te hebben.

Om daadwerkelijk te kunnen veranderen moeten medewerkers wel in de gelegenheid zijn en over de middelen beschikken om motivatie om te zetten in gedrag. Sturen op gedrag terwijl er feitelijk niets verandert in de omgevingsfactoren is een hachelijke zaak. Je zegt dan tegen een medewerker ‘Alles blijft hetzelfde, maar jij moet veranderen'.   

De kern van het probleem van de niet-gemotiveerde medewerker zit vaak in de vorm van organiseren en de onderliggende mentaliteit of oriëntatie. Zeker in de westerse cultuur is de systeemgedreven vorm van organiseren in zowel de publieke als de private sector dominant. Ze is gericht op beheersing en gaat uit van een wereldbeeld dat gebaseerd is op rationaliteit. De organisatie of (de bestuurder) staat in het centrum van de door hemzelf gecreëerde werkelijkheid. Technologie, regelgeving en rapportagelijnen worden ingezet om het gedrag van medewerkers te kanaliseren naar een gegarandeerd organisatieresultaat.

Oplossingen voor problemen worden gezocht binnen het handelingsrepertoire van dat systeem, ook waar het om motivatievraagstukken gaat. Meer van hetzelfde dus.

Als het organisatieconcept de kern van het motivatievraagstuk is, dan moet de HR of interne communicatieprofessional dit bij haar opdrachtgevers bespreekbaar maken door het stellen van de juiste vragen. Je kan geen motivatieprobleem oplossen als de oorzaak van dit veronderstelde probleem buiten jouw scope ligt en gevonden moet worden in de manier van organiseren, sturen en faciliteren. Maar je kunt wel helpen deze inconsistenties te agenderen en de juiste coalitie van spelers in de organisatie samen te stellen om zo'n vraagstuk integraal te benaderen. Niet zelden leidt dit tot verandering van de strategie of het beleid.

Guus Kok is , senior adviseur bij Van der Hilst Communicatie en auteur van het boek ICin3D, interne communicatie in een breed organisatieperspectief.

Reageer op dit artikel