nieuws

Hoofdlijnennotitie fiscaal regime woon-werkverkeer naar Kamer

Geen categorie

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een hoofdlijnennotitie gestuurd aan de Tweede Kamer inzake de uitwerking van het Begrotingsakkoord 2013 op het punt van de herziening van het fiscale regime voor de kosten van het woon-werkverkeer.

In het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is de in het Begrotingsakkoord 2013, onder het kopje ‘Vergroening', voorziene versobering van het fiscale regime voor de kosten van woon-werkverkeer niet opgenomen. Weekers heeft toen gemeld dat voor een goed werkbare uitwerking van de maatregel meer tijd nodig is en dat hij deze maatregel op wil nemen in het Belastingplan 2013.

Overleg
Deze tijd wil Weekers ook benutten voor overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs om te komen tot een voor alle partijen werkbare regeling. Dit overleg is inmiddels in gang gezet.

Nadere concretisering
In deze notitie gaat de staatssecretaris nader in op de bij de uitwerking van de fiscale maatregel geconstateerde punten die nog een nadere concretisering behoeven. Daarbij kan gekozen worden tussen diverse oplossingsrichtingen die hun eigen voor- en nadelen kennen. Ook staat Weekers stil bij enkele vragen waar hij al wel een denkrichting heeft bepaald.

Reageer op dit artikel