nieuws

‘Horizontaal toezicht heeft normenkader nodig’

Geen categorie

‘Het rapport van de commissie Stevens laat zien dat horizontaal toezicht een normenkader nodig heeft', stelt PwC in een reactie op het rapport waarin de werkwijze rondom horizontaal toezicht wordt geëvalueerd. Volgens PwC valt of staat het succes van horizontaal toezicht bij het loslaten van het wij-zij denken tussen Belastingdienst en adviseurs/ bedrijfsleven; het creëren van duidelijkheid wanneer een bedrijf haar fiscale processen op orde heeft; en het operationeel organiseren van de Belastingdienst in een horizontaal en een verticaal deel.

Een van de oplossingen is volgens PwC het stimuleren van innovatieve manieren van (samen)werken als horizontaal toezicht. ‘Zowel binnen het bedrijfsleven als bij adviesbureaus en de Belastingdienst moet een cultuuromslag plaatsvinden. We leven in een nieuwe realiteit waarin een onderneming gewoon netjes zijn belasting wil betalen, maar dit wel zo efficiënt mogelijk wil doen. In mijn ogen is de kritiek die je in Nederland soms hoort op het principe van ‘controle op fiscale processen' dan ook een achterhoedegevecht,' stelt Eelco van der Enden, partner bij PwC.

Ontbrekend normenkader
Horizontaal toezicht is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in de relatie tussen bedrijfsleven en Belastingdienst. Belemmering voor de echte doorbraak was volgens PwC echter het ontbreken van een duidelijk normenkader. ‘Wanneer heeft een bedrijf haar fiscale processen echt op orde? De commissie constateert net als PwC dat er behoefte is aan handvatten om dit te toetsen. Recent hebben PwC en de Nyenrode Business Universiteit hier een belangrijke stap in gezet met de ontwikkeling van een methode die laat zien in welke mate een bedrijf haar belastingprocessen op orde heeft en waar nog stappen gezet moeten worden,' aldus PwC.

Horizontalen en verticalen
De commissie stelt in haar rapport dat voor het uitoefenen van horizontaal toezicht andere competenties noodzakelijk zijn, dan voor het uitoefenen van verticaal toezicht. PwC sluit zich hier bij aan. Van der Enden: ‘Wij hebben eerder de suggestie gedaan om de Belastingdienst operationeel te organiseren in horizontale en een verticale competenties. Beide aspecten zijn even belangrijk, maar vragen een ander type medewerker, met andere capaciteiten. Op die manier zet je mensen in daar waar ze goed in zijn. Een keuze die in belangrijke mate bij kan dragen aan het draagvlak voor horizontaal toezicht binnen de Belastingdienst.'

Toegevoegde waarde MKB
PwC is van mening dat horizontaal toezicht ook voor het MKB toegevoegde waarde heeft. Het geeft bedrijven zekerheid dat ze hun fiscale processen op orde hebben en voorkomt discussie achteraf met de Belastingdienst. Om het tot een succes te kunnen maken in het MKB is het belangrijk om – zoals de commissie ook suggereert – de exacte kosten en baten voor de bedrijven in kaart te brengen. ‘Horizontaal toezicht geeft bedrijven gemoedsrust en ontlast tegelijkertijd de Belastingdienst. Wij verwachten dat de administratieve kosten komende jaren zullen dalen onder invloed van verregaande schaalvergroting en automatisering. Voor eventuele administratieve opstartkosten zou je kunnen kijken naar passende compensatie,' besluit Van der Enden.

Reageer op dit artikel