nieuws

‘Meer informatie staatsobligaties in jaarverslaggeving’

Geen categorie

Beursgenoteerde financiële instellingen hebben in de financiële verslaggeving over 2011 meer informatie verstrekt over de blootstelling aan de risico's die voortvloeien uit staatsobligaties dan een jaar eerder, maar op een aantal punten is er ruimte voor verbetering. Dat is de belangrijkste conclusie uit het themaonderzoek dat de AFM hiernaar heeft gedaan.

De AFM deed het afgelopen jaar onderzoek naar staatobligaties en andere financiële posities met landenrisico. Tegen de achtergrond van de schuldencrisis is inzicht in deze posities belangrijk voor beleggers; transparantie draagt bij aan het vertrouwen in de financiële sector. Het onderzoek is uitgevoerd bij tien Nederlandse financiële ondernemingen met een beursnotering. Het gaat voornamelijk om informatie over de risico's die deze financiële instellingen lopen op posities in Griekenland, Italië, Ierland, Portugal en Spanje. De AFM heeft geconstateerd dat de waardering van en de verwerking van verliezen op de Griekse staatsobligaties in het algemeen in overeenstemming was met de daarvoor geldende voorschriften.

Ruimte voor verbetering
Wel ziet de AFM op enkele punten ruimte voor verbetering. De AFM denkt daarbij aan meer transparantie over het bruto bedrag, het nominale bedrag, de looptijden en de omvang van de portefeuille per land aan begin en aan het einde van het boekjaar. Terwijl meer informatie over staatsobligaties wordt gegeven dan in eerdere jaren, constateert de AFM dat slechts een minderheid van de onderzochte instellingen ook inzicht geeft in andere posities met landenrisico, zoals bedrijfsobligaties en kredieten. Ook hier past meer transparantie naar het oordeel van de AFM.

Reageer op dit artikel