nieuws

NEN 8048-certificaat voor Kredietbank West Brabant

Geen categorie

De Kredietbank West Brabant heeft een keurmerk volgens de NEN-certificering voor schuldhulpverleningsorganisaties ontvangen. Het gaat om de NEN 8048 normen.

De Kredietbank West-Brabant is getoetst door certificerende instelling DNV Business Assurance. Het eindresultaat van de toets leverde enkele verbeterpunten en deze zijn door de Kredietbank in een plan van aanpak verwerkt. Het plan maakt weer deel uit van het proces om het certificaat te ontvangen. De certificering moet naast professionalisering en transparantie leiden tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces voor zowel de cliënt als de schuldeiser. Daarnaast is het streven tot een toetsbaar systeem te komen, op basis waarvan organisaties en personen die voldoen aan de eisen in de norm kunnen worden onderscheiden van hen die hier niet aan voldoen. Uiteindelijk zijn de inspanningen erop gericht dat malafide en incompetente organisaties van de markt worden geweerd.

Certificatie schuldhulpverleningsorganisaties
Schuldhulpverleningsorganisaties kunnen voor drie dienstverleningsmodules worden gecertificeerd: module 1: saneringskrediet en herfinanciering; module 2: schuldbemiddeling en betalingsregelingen; module 3: budgetbeheer, budgetcoaching en betalingsregelingen. Daarnaast vindt toetsing plaats op verplichte onderdelen: kwaliteitsmanagement, klachtenbehandeling en bezwaar, aanmelding; intake en crisisinterventie, informatie en advies, informatieverstrekking met betrekking tot afgifte verzoekschriften en verzoek voorlopige voorziening en nazorg.

Reageer op dit artikel