nieuws

Nieuwe beroeps- en gedragscode voor P&O

Geen categorie

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) presenteert op 29 juni 2012 de P&O beroeps- en gedragscode. In de P&O code zijn de praktische en ethische principes, regels en opvattingen voor de P&O professie vastgelegd.

De P&O beroeps- en gedragscode kan door P&O professionals gehanteerd worden als leidraad bij het toetsen van het eigen functioneren en het definiëren van ontwikkelingsmogelijkheden. Opleidingsinstituten kunnen de P&O code gebruiken als kader bij de inrichting van hun lesprogramma's. Ten slotte is de P&O code ook bestemd voor stakeholders. Zij kunnen eruit afleiden wat de professionele kennis, vaardigheden en gedragstandaarden zijn die redelijkerwijs van effectieve P&O-professionals verwacht mogen worden.

Het belang van deze collectieve beroeps- en gedragsnormen voor de P&O professie is groot. Voor P&O professionals, maar vooral ook voor werknemers en werkgevers. Collectief gedefinieerde normen in combinatie met de juiste interpretatie hiervan, bepalen de kracht van dit fundament.

De P&O beroeps- en gedragscode wordt op 29 juni 2012 door NVP-voorzitter Wim Kooijman overhandigd aan Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf die dag is de P&O code ook te downloaden via www.nvp-plaza.nl/code.

Bron: Persbericht NVP

Reageer op dit artikel