nieuws

‘Onrust leidt tot minder vertrouwen bij CFO’s’

Geen categorie

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de corporate CFO's van Nederland weer voorzichtiger geworden. Het lijkt dat na een kleine opleving in het eerste kwartaal van 2012 het vertrouwen in de toekomst weer iets is afgenomen. Het aantal CFO's dat positief of negatief is over de financiële resultaten voor de komende periode is bijna gelijk aan elkaar. Verder vindt slechts 8 procent nog dat het nu een goed moment is om meer risico's te nemen ten opzichte van 19 procent in het eerste kwartaal. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte.

‘In het eerste kwartaal van 2012 leek het vertrouwen van de CFO iets te herstellen doordat onder andere Europa in een iets rustiger vaarwater leek te komen. Het tweede kwartaal nam de onrust echter weer toe en dit heeft direct geleid tot minder vertrouwen en bijbehorende voorzichtigheid', aldus Jan de Rooij, Partner CFO Programma bij Deloitte.

Organische groei belangrijkste prioriteit
De CFO (72 procent) ziet organische groei als de belangrijkste prioriteit voor de komende twaalf maanden. Op andere gebieden, zoals de introductie van nieuwe producten en groei door overnames, zien we weer een afname nadat deze in het eerste kwartaal juist een opwaartse beweging lieten zien. Waar in het eerste kwartaal ook een toename werd verwacht in het aannemen van personeel (25 procent), zien we in het tweede kwartaal dit cijfer dalen naar 13 procent. Ook de verwachting voor de toename van de cash flow is bijgesteld (van 69 procent in Q1 naar 55 procent in Q2).

Afname populariteit alle financieringsvormen
De populariteit van zowel bankkrediet, aandelenemissies als het uitgeven van obligaties neemt af. Obligaties blijven de favoriete bron voor financiering. Ondanks de lage rente beoordeelt de CFO de kosten van bancair krediet nog steeds negatief. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid hiervan, hoewel we een lichte stijging constateren. Banken hebben nog steeds de focus op het versterken van de eigen balans, mede ingegeven door regelgeving als Basel III. De Rooij: ‘De voorkeur voor favoriete financieringsvorm laat sinds de start van de CFO survey in 2009 sterke fluctuaties zien, de CFO lijkt mee te bewegen met de omstandigheden waarin de financieringsmarkt zich bevindt.'

Verwachtingen voor de fusie en overnamemarkt naar beneden
Door de toegenomen onzekerheid in de markt is de verwachting voor fusies en overnames voor de komende twaalf maanden gedaald van 66 procent naar 41 procent, dit terwijl we in het eerst kwartaal juist een behoorlijke toename zagen in de verwachting.

Download de pdf: CFO Survey Q2 2012

Reageer op dit artikel