nieuws

Ruimte voor alternatieve voorstellen ontslagrecht

Geen categorie

Minister Kamp (Sociale Zaken) heeft in overleg met de Tweede Kamer aangegeven dat vakbonden en werkgevers de ruimte krijgen om met alternatieve voorstellen te komen om het ontslagrecht te versoepelen. De kern van de oorspronkelijke voorstellen is dat bedrijven makkelijker personeel moeten kunnen ontslaan, zonder toestemming vooraf van UWV of kantonrechter.

Minister Kamp gaat geen formele adviesaanvraag indienen bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Maar bonden en werkgevers, die in dit orgaan zitting hebben, krijgen volgens hem wel alle kans om wijzigingen voor te stellen. De minister verwacht ook dat de SER bij de kabinetsformatie zelf met suggesties komt.

Kritiek
Vooral CDA'er Eddy van Hijum wil dat de Kamer ´open oor en oog' heeft voor de kritiek bij werkgevers en vooral vakbeweging op de plannen van Kamp. Die zijn gebaseerd op het Lenteakkoord dat CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie na de val van het kabinet hebben gesloten. De kern daarvan is dat bedrijven makkelijker personeel moeten kunnen ontslaan, zonder toestemming vooraf van UWV of kantonrechter. De ontslagvergoeding moet worden beperkt tot maximaal een half jaarsalaris. Het geld dient gebruikt te worden voor scholing. Het idee hierachter is dat bedrijven eerder personeel in dienst nemen als ze er zonder veel rompslomp en goedkoop weer van af kunnen.

Geen willekeur
Van Hijum waarschuwde dat het loslaten van de ontslagtoets vooraf niet tot willekeur mag leiden. Ook andere partijen van het Lenteakkoord willen daar waarborgen voor. Kamp wil dat een werknemer die ontslagen wordt, eerst via een hoorprocedure in zijn bedrijf kan reageren. Volgens GroenLinks moet daarbij een onafhankelijke instantie worden betrokken, zodat de werknemer een eerlijke kans heeft. D66 drong aan op het inzetten van een bemiddelaar.

Kleine bedrijven
De Kamer wil ook dat Kamp rekening houdt met de positie van kleine bedrijven. Die moeten straks opdraaien voor de kosten van de eerste zes maanden ww. Kleine ondernemingen kunnen die last niet dragen, vreest ondernemersorganisatie MKB-Nederland.

Vooruitzicht
PvdA, SP, en PVV wijzen de voorstellen van Kamp vierkant af. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt voorspelde dat ze de verkiezingen niet zullen overleven. De vijf partijen van het Lentekkoord halen volgens peilingen geen meerderheid meer. De komende maanden gaat de minister zijn plannen nader uitwerken. Eind dit jaar moet dit resulteren in een wetsvoorstel, dat in 2014 moet ingaan.

Reageer op dit artikel