nieuws

Siemens Nederland maakt voortgang met CO2-doelstelling

Geen categorie

Siemens Nederland is begin 2012 gestart met de invoering van de CO2-prestatieladder. Daarvoor zijn het eigen energieverbruik en de CO2-emissie van boekjaar 2011 in kaart gebracht. Met deze cijfers is het mogelijk om energiebesparing te meten en reductiedoelstellingen te maken. De doelstelling voor boekjaar 2012 is om het eigen energieverbruik en de CO2 emissie met […]

Siemens Nederland is begin 2012 gestart met de invoering van de CO2-prestatieladder. Daarvoor zijn het eigen energieverbruik en de CO2-emissie van boekjaar 2011 in kaart gebracht. Met deze cijfers is het mogelijk om energiebesparing te meten en reductiedoelstellingen te maken. De doelstelling voor boekjaar 2012 is om het eigen energieverbruik en de CO2 emissie met minimaal 2% te verlagen.

De rapportage van de Carbon Footprint over het eerste halve jaar van boekjaar 2012 laat zien dat Siemens voor een groot deel op schema ligt, maar er moet nog meer gebeuren.
De reductie van het brandstofverbruik van het wagenpark ligt op schema, voor de energiereductie van gebouwen wordt van de medewerkers nadrukkelijk medewerking gevraagd om de reductiedoelstellingen te behalen.
Naast de dagelijkse zaken zoals het licht uit doen, computers uitschakelen en andere apparatuur zo weinig mogelijk op standby laten staan, wordt ook gevraagd om minder te vliegen en bij de aanschaf van een nieuwe auto een energiezuinig model te kiezen of zo mogelijk zelfs elektrisch te gaan rijden.

Medewerkers kunnen via een speciaal e-mailadres ook met tips komen om het energieverbruik in de gebouwen van Siemens terug te dringen.

Siemens Nederland voert in het kader van haar duurzaamheidstrategie ook een aantal projecten uit.
Zo neemt het bedrijf sinds oktober 2011 voor haar vestiging Hengelo deel aan de MJA3 voor de overige industrie.
De MJA3 is een initiatief van Agentschap.nl om binnen bedrijfstakken Meer Jaren Afspraken te maken om te komen tot energiebesparing.
Het nieuwe kantoor in Hengelo is zodanig gebouwd dat een reductie van 30 procent op het energieverbruik wordt verwacht. Daarnaast wordt in Den Haag in het kader van het overheidsplan Beter Benutten een initiatief ontplooid om met tien Haagse partijen schoon elektrisch rijden te promoten.

Siemens wil voor haar relaties een duurzaamheidspartner zijn in de gehele keten. Daarom stelt het bedrijf eerst orde op zaken in eigen huis en zal het in een volgende fase ketenpartners vragen hetzelfde te doen.

Wereldwijd heeft Siemens AG de eigen CO2 uitstoot ten opzichte van 2006 met 22 procent terug gebracht en de waterconsumptie met 33 procent. Klanten realiseerden in 2011 met behulp van het groene portfolio van Siemens een reductie van de CO2 uitstoot met 317 miljoen ton. Dit is gelijk aan de gezamenlijke jaarlijkse uitstoot van Berlijn, Delhi, Hong Kong, Istanboel, Londen, New York, Singapore en Tokyo.

Reageer op dit artikel