nieuws

Uiteenlopende eisen zorgkantoren leiden tot problemen

Geen categorie

De VGN heeft onlangs een pakket bezwaarschriften van ongeveer veertig leden over het inkoopbeleid van zorgkantoren aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS), de NZa en ZN. In de gehandicaptensector is ontevredenheid over de in zijn ogen onredelijke en per regio uiteenlopende eisen die zorgkantoren aan zorgverleners stellen. Eén van de bezwaren van de sector […]

De VGN heeft onlangs een pakket bezwaarschriften van ongeveer veertig leden over het inkoopbeleid van zorgkantoren aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS), de NZa en ZN. In de gehandicaptensector is ontevredenheid over de in zijn ogen onredelijke en per regio uiteenlopende eisen die zorgkantoren aan zorgverleners stellen.

Eén van de bezwaren van de sector betreft het feit dat zorgkantoren per zogenaamde concessiehouder andere eisen stelt ten aanzien van de kwaliteit, gebaseerd op het Kwaliteitskader. Maar ook worden er verschillende eisen gesteld aan de ZZP-mix, capaciteitsmutaties en inkoop van lagere ZZP's. Voor gehandicaptenorganisaties die in verschillende regio's werken, leidt dit tot onnodige hogere administratieve lasten. Naast de steeds striktere eisen is er ook sprake van lagere basistarieven. Dit alles leidt tot extra kortingen die tesamen met de forse bezuinigingen uit het Lenteakkoord kunnen leiden tot schralere zorg. De VGN vraagt de staatssecretaris, de NZa en ZN om overleg over de geconstateerde (financiële) problemen.

Reageer op dit artikel