nieuws

Uitzendkrachten gaan evenveel verdienen als vast personeel

Geen categorie

Vanaf 2015 gaan uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag evenveel verdienen als collega's met een vast dienstverband. De vakbonden en de Algemene Bond voor Uitzendkrachten hebben een principeakkoord bereikt waarin dit is vastgelegd.

Gelijke beloning strekt zich niet alleen uit over salaris. Ook toeslagen en ADV worden gelijkgetrokken voor uitzendkrachten en vaste werknemers. FNV-voorzitter Henk van der Kolk noemt het akkoord op zijn blog 'Niets minder dan een kleine revolutie in de arbeidsverhoudingen'.

Vakbondsbestuurder Mariette Patijn van FNV Bondgenoten wil ook strijden voor meer zekerheid. 'Inkomenszekerheid door werkzekerheid voor uitzendkrachten, maar ook voor alle andere mensen met een onzeker contract. Het wordt tijd dat ondernemers hun werkgeverschap weer op gaan pakken en mensen een normaal contract aanbieden.'  

De nieuwe cao, waarin de arbeidsvoorwaarden voor ruim 600.000 uitzendkrachten zijn geregeld, gaat in op 5 november a.s. en heeft een looptijd van vijf jaar. De komende drie maanden geldt een overgangs-cao. Daarin is een loonsverhoging van 1,55 procent opgenomen vanaf 3 september.

Naast gelijk loon voor gelijk werk zijn er nog meer goede afspraken in de nieuwe cao opgenomen.

Meer scholing
Omdat de uitzendsector een belangrijke rol speelt in de toegang tot de arbeidsmarkt, kunnen voor specifieke groepen of in specifieke situaties nog aparte beloningsregels in de cao blijven gelden. Daarbij is afgesproken dat intensiever wordt ingezet op scholing.

Bestrijding malafide uitzendbureaus
De komende jaren zullen de vakbonden samen met de ABU malafide uitzendbureaus intensiever aanpakken. De certificeringsnormen voor uitzendbureaus worden aangescherpt en er zal vaker worden gecontroleerd op de uitvoering daarvan. Ook worden in de cao strengere regels voor huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen.

Gevolgen ziektewet repareren
Over de gevolgen van de ziektewet zullen de bonden nadere afspraken maken met de ABU. Patijn: 'Op 3 juli heeft de minister van sociale zaken een wet door de kamer gejaagd die tot gevolg heeft dat een groot deel van de uitzendkrachten bij ziekte een lagere uitkering krijgt. Wij willen met de werkgevers afspraken maken om dit te repareren. Wellicht via een verzekering. Hiervoor worden zaken uitgezocht. Tot die tijd geldt dat de aanvulling in het eerste ziektejaar 91% blijft.'

Reiskostenregeling
De reiskostenregeling in de cao was nooit meer dan wat er belastingvrij betaald mag worden. Door de plannen van de Kunduz-coalitie zal dit zakken van 19 cent per km naar 11 cent per km. Patijn: 'We hebben nu afgesproken dat de vergoeding op kan blijven lopen tot 19 cent bruto, ongeacht de belastingmaatregelen die er aan komen. Naast deze afspraken zijn er nog veel andere zaken die uitgewerkt moeten worden. We verwachten daarom in september de tekst definitief te hebben.'

Leden moeten nog met cao instemmen
Patijn: 'Wij vinden dat er een mooi principe-akkoord ligt. Maar het eindoordeel is aan de leden. Voor nu vragen we onze leden akkoord te gaan met de afspraak dat er een cao komt voor drie maanden met een loonsverhoging van 1,55%. Als alle afspraken in de nieuwe cao zijn uitgewerkt, zullen we daarover in september ledenvergaderingen houden.'

Grootste cao in Nederland
De nieuwe CAO voor Uitzendkrachten geldt voor 600.000 mensen en is daarmee de grootste collectieve arbeidsovereenkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het principeakkoord voor deze nieuwe cao werd gesloten tussen de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie, LBV en ABU.

Bron: FNV Vakcentrale

Reageer op dit artikel