nieuws

Verzoek teruggave buitenlandse btw moet binnen zes maanden

Geen categorie

Ondernemers die recht hebben op een btw-teruggaaf in een andere EU-lidstaat dan waar zij zijn gevestigd, moeten hun verzoek om teruggaaf indienen binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de btw verschuldigd is geworden. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 21 juni 2012 geoordeeld dat deze zesmaandstermijn een fatale termijn is. Dat wil zeggen dat na afloop van deze termijn het recht op btw-teruggaaf vervalt.

De procedure had betrekking op een bedrijf in Amsterdam. Dat diende pas in juli 2000 een btw-teruggaafverzoek bij de Italiaanse belastingdienst in voor de aan zijn Italiaanse leveranciers betaalde btw over het jaar 1999. De Italianen weigerden teruggaaf van de btw, omdat het verzoek te laat was ingediend. Het verzoek had volgens de Italiaanse wet namelijk uiterlijk op 30 juni 2000 ingediend moeten zijn.

Reageer op dit artikel