nieuws

Vrees voor run op Wmo-loket

Geen categorie

Uit een artikel in Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeenten bang zijn voor extra belasting van hun Wmo-kantoor vanaf 1 januari 2013. Dan gaan immers bepaalde AWBZ-taken over naar de gemeenten. Zonder dat daar extra vergoeding vanuit de landelijke overheid tegenover staat. Door het demissionaire kabinet is de decentralisatie van begeleiding uitgesteld, maar andere taken worden […]

Uit een artikel in Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeenten bang zijn voor extra belasting van hun Wmo-kantoor vanaf 1 januari 2013. Dan gaan immers bepaalde AWBZ-taken over naar de gemeenten. Zonder dat daar extra vergoeding vanuit de landelijke overheid tegenover staat.

Door het demissionaire kabinet is de decentralisatie van begeleiding uitgesteld, maar andere taken worden wel uitbesteed aan de gemeenten. Zo zal de verzorgingshuiszorg per 1 januari voor een deel uit de AWBZ worden gehaald en zal er worden bezuinigd op het vervoer naar de dagbesteding. En, hoewel het persoonsgebonden budget als voorziening blijft bestaan, wordt die ingeperkt. Dit alles betekent volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Actiz en de Vereniging van Woningcorporaties Aedes dat er extra beroep zal worden gedaan op gemeentelijke voorzieningen. Zij hebben hun zorgen kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamerleden. Ook zes Zuidoost-Brabantse gemeenten hebben hun gemeenschappelijke zorgen onder de aandacht gebracht van de VNG-commissie Gezondheid en ­Welzijn. Daarbij ondersteund door de zorgaanbieders in die regio. Volgens de genoemde partijen is het scheiden van zorg en wonen een goede zaak. Wel vinden ze de tijd die nodig is om beleid te maken te kort. Gemeenten en belangenorganisaties pleiten daarom voor uitstel.

Reageer op dit artikel