nieuws

“VSR-KMS goed toepasbaar bij alle mogelijke contractvormen”

Geen categorie

Volgens Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is haar kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) zowel toepasbaar bij handelingsgespecificeerde contracten als bij resultaatgespecificeerde contracten. In de nieuwe uitgave ‘Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem in relatie tot contractvormen’ is een aantal contractvormen beschreven en de relatie van die vormen met VSR-KMS. VSR stelt dat VSR-KMS uitstekend toepasbaar is op alle mogelijke contractvormen: van contracten die […]

Volgens Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is haar kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) zowel toepasbaar bij handelingsgespecificeerde contracten als bij resultaatgespecificeerde contracten.

In de nieuwe uitgave ‘Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem in relatie tot contractvormen’ is een aantal contractvormen beschreven en de relatie van die vormen met VSR-KMS. VSR stelt dat VSR-KMS uitstekend toepasbaar is op alle mogelijke contractvormen: van contracten die overwegend inspanningsgespecificeerd zijn maar waarin ook het periodiek meten van de technische schoonmaakkwaliteit (lees: resultaat) is vastgelegd tot contracten waarbij alleen het resultaat is vastgelegd.

Meten uitgevoerde kwaliteit
Bij handelingsgespecificeerde en inspanningsgerichte contracten wordt met het VSR-KMS het resultaat van de schoonmaak gemeten, maar wel volgens de specificatie van de schoonmaak. De manier van specificeren is daarom onlosmakelijk verbonden aan de wijze van meten van kwaliteit. De ‘handelingsgespecificeerde beoordelingshandleiding’ van het VSR-KMS is volgens de organisatie zelf uitermate geschikt voor het meten van de uitgevoerde kwaliteit bij contracten met een specificatie op basis van werkprogramma’s.

VSR heeft daarnaast recent ook een ‘Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak’ gepubliceerd. Deze handleiding is toepasbaar bij contracten waarbij de werkprogramma’s met handelingen, frequenties en oplevermomenten niet bekend zijn, dus resultaatverbintenissen. In deze VSR-publicatie zijn die elementen opgenomen die gewoonlijk in een modern kantoorgebouw binnen de schoonmaak vallen. Per element is een aanvaardbaar minimum niveau vermeld. De gebruikte begrippen die in de kolom ‘Aanvaardbaar minimum niveau’ staan, zijn volgens VSR duidelijk en eenduidig omschreven zodat breed in de markt bekend is en gedragen wordt wat onder die begrippen wordt verstaan.

Actualiseren
De Beoordelingshandleiding zal periodiek worden geactualiseerd. Om die reden is de beoordelingshandleiding op de website van VSR (www.vsr-org.nl) te downloaden, zodat altijd de meest actuele versie beschikbaar is. Overigens geldt dat ook voor de uitgave ‘Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem in relatie tot contractvormen’.

Reageer op dit artikel