nieuws

Alle Nederlandse innovatieprojecten op internet

Geen categorie

Sinds voorjaar 2012 zijn alle door de overheid in 2010 en 2011 ondersteunde  innovatieprojecten te vinden op één website.

In totaal is op de site informatie te vinden over meer dan 2000 innovatieprojecten die door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zijn gestart. EL&I komt hiermee tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer om die informatie, over de bedrijven die innovatiegelden ontvangen en wat de resultaten zijn, inzichtelijk te maken.
Van de WBSO-regeling (een korting op de loonbelasting) is het totale fiscale voordeel alleen per provincie opgenomen en niet per bedrijf. Dit in verband met privacy- en concurrentieregels.

Op de site kan ook gezocht worden op speciale subsidies voor innovatie of naar projecten in de negen topsectoren van de Nederlandse economie. Voor een aantal projecten is een korte film of een artikel over dat project opgenomen. De komende jaren wordt de site uitgebreid met nog meer informatie.

(bron: Tijdschrift Administratie, juli/augustus 2012).

Kijk ook op agentschapnl.nl/volginnovatie en scienceofthetime.com.

Reageer op dit artikel