nieuws

Context bepaalt succes leiderschapsstijl

Geen categorie

Leiding geven kan op verschillende manieren. Dé gewenste leiderschapstijl bestaat niet. Een organisatie besturen is een contextafhankelijke verantwoordelijkheid waarop dynamieken als de tijdgeest, de werkcultuur en sectorspecifieke elementen een belangrijke invloed uitoefenen.

Leiding geven is echter ook persoonsafhankelijk. Mensen die aan het roer staan van een organisatie nemen daarbij hun persoonlijkheid mee. Leiderschap wordt vanuit persoonlijkheid ingevuld. Het is daarmee een product van de interactie tussen de context en de persoon. De context bepaalt of iemand een effectief en gewenst leider is en niet andersom. Geen leider is effectief zonder specifieke context. Goed leiderschap is leiding geven op een manier die klopt met de context en die klopt uit het hart.

Dit is de strekking van het artikel ‘Leiderschap is: bepalen wie straalt en baalt', in GIDS voor Personeelsmanagement 7/8, 2012.

Leiding geven vergt een evenwichtig samenspel tussen jezelf zijn en de organisatie dienen en tussen jezelf op de voorgrond plaatsen en jezelf wegcijferen. Het is balanceren tussen hoogmoed en ootmoed. Veerkracht is een voorwaarde om hierin een goede balans te vinden. In sommige organisaties wordt dit ook wel benoemd als stijlflexibiliteit of aanpassingsvermogen.

Cultuurwiel
Om duurzaamheid in de organisatie te ontwikkelen werkt het model van het cultuurwiel verhelderend. Hierbij wordt op twee assen formaliteit tegen informaliteit afgezet, en prestatie tegen innovatie.

Zo ontstaan vier kwadranten die elk hun specifieke leiderschapsstijl vergen, en die achtereenvolgens worden doorlopen:

Kwadrant A:
 Verandermethode die focust op Analyse en Aanpak. De rationele keuze voor duurzaamheid en toekomstbestendigheid staat centraal.

Kwadrant B:
 Verandermethode die focust op Betrokkenheid en bevlogenheid. Het ‘hart voor de organisatie' staat hier centraal.

Kwadrant C:
 Verandermethode die focust op Creatie. Ontwikkeling van nieuwe diensten en producten staat centraal.

Kwadrant D:
 Verandermethode die focust op Daadkracht. Realisatie van doelen staat centraal.

Lees in het volledige artikel in GIDS voor Personeelsmanagement wat per kwadrant de succesfactoren voor de verandering zijn.

Leidinggeven. Effectief gedrag komt voort uit de interactie tussen de persoon en de context. Om de juiste mensen te zoeken in een bepaalde context en meer specifiek bij de vier kwadranten van het cultuurwiel, is het van belang om mensen op basis van hun karakter te selecteren en te benoemen. Want mensen maken met hun drijfveren en karakter het verschil. Vandaar de uitdrukking: Hire for attitude, train fors skills. Anders gezegd: ‘Look in the eyes, not in the files'. Dit geldt ook voor de selectie en benoeming van leidinggevenden: bepaal eerst welk kwadrant van het cultuurwiel dominant is en daarna wie daarbij de aangewezen leidinggevende zou kunnen zijn.

Reageer op dit artikel