nieuws

Flex-BV niet mogelijk bij ruisende inbreng per 1 januari 2012

Geen categorie

Register Belastingadviseurs (RB) heeft aan het ministerie van Financiën gevraagd om goed te keuren dat ruisende inbreng van een IB-onderneming in een BV dit jaar later kan plaatsvinden met behoud van terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Ondernemers kunnen anders geen gebruikmaken van de flex-BV.

Het nieuwe BV-recht gaat in op 1 oktober 2012. Bij ruisende inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari, moet echter de BV binnen negen maanden zijn opgericht (dus vóór 1 oktober van het jaar). Als ruisende inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 dit jaar later kan plaatsvinden, kan alsnog gebruik worden gemaakt van de flex-BV.

Geen verruiming termijn
Het ministerie heeft aan het RB laten weten vooraf geen verruiming van de termijn te geven. Wel kan een concrete casus worden voorgelegd met opgaaf van reden waarom verruiming van de termijn wenselijk is. Het RB laat verder aan haar leden weten dat verruiming van de termijn voor het jaar 2013 niet nodig is. 'Dan kan sowieso gebruik worden gemaakt van de flex-BV. Ook voor de geruisloze inbreng kan gebruik worden gemaakt van de flex-BV, daarvoor geldt immers een termijn van vijftien maanden', aldus het RB.

Reageer op dit artikel