nieuws

Gemeente Amersfoort: sociaal aanbesteden loont

Geen categorie

De gemeente Amersfoort heeft onlangs sociaal inkopen officieel ingevoerd. Na een proefperiode van een jaar, concludeert de gemeente dat sociaal inkopen loont. Voortaan neemt de gemeente in alle aanbestedingen boven de 200.000 euro standaard de contractvoorwaarde op dat vijf procent van de opdrachtsom sociaal moet worden ingekocht. De gemeenten spreekt in aanbestedingen met bedrijven af […]

De gemeente Amersfoort heeft onlangs sociaal inkopen officieel ingevoerd. Na een proefperiode van een jaar, concludeert de gemeente dat sociaal inkopen loont.

Voortaan neemt de gemeente in alle aanbestedingen boven de 200.000 euro standaard de contractvoorwaarde op dat vijf procent van de opdrachtsom sociaal moet worden ingekocht. De gemeenten spreekt in aanbestedingen met bedrijven af een bijdrage te leveren aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze voorwaarde verplicht het college opdrachtnemers om banen, leerwerkplekken, stageplekken, ervaringsplaatsen of andere maatschappelijke activiteiten te bieden aan werkzoekenden die nu bijvoorbeeld gebruik maken van Wajong, Wet werk en bijstand of Wet sociale werkvoorzieningen. Ook gaat het college de maatschappelijke waarde van sociaal inkopen uitdragen bij regiogemeenten, samenwerkingspartners en grote werkgevers in de stad. Voor invulling van sociale inkoop kan de opdrachtnemer werklozen in dienst nemen, maar ook leerwerktrajecten of stageplaatsen aanbieden. Als dit voor de opdrachtnemer niet mogelijk is, mag het bedrijf ook werkzaamheden uitvoeren in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Reageer op dit artikel