nieuws

Heleen Mees: Opkomst China veroorzaakte financiële crisis

Geen categorie

Spaardrift Chinezen leidde tot goedkoop geld
De huidige financiële crisis is veroorzaakt door opkomst van China. De spaardrift van Chinezen heeft geleid tot veel goedkoop geld. Gevolg was een hausse op de Amerikaanse huizenmarkt. Het einde daarvan vormde de start van de financiële crisis. Dat stelt onze columniste Heleen Mees in haar proefschrift ‘Changing Fortunes – How China's Boom Caused the Financial Crisis'. Ze promoveert op dinsdag 28 augustus 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sinds het ontstaan van de financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende wereldwijde recessie wordt er volop gediscussieerd over wie de crisis heeft veroorzaakt. Ben Bernanke, voorzitter van de Federal Reserve, wees met name op Wall Street-bankiers die subprime hypotheken verkochten.  In bureaucratisch jargon was er sprake van ‘regulatory oversight failure' (falend financieel toezicht).  
Mees stelt op basis van haar onderzoek echter dat de exotische hypotheekproducten nauwelijks de oorzaak genoemd kunnen worden van de hausse op de Amerikaanse huizenmarkt – en de klap die daarna volgde. De bijzondere hypotheekvormen vormen minder dan vijf procent van het totaal aantal hypotheken in de periode 2000 tot en met 2006.

Chinezen
Mees wijst in haar proefschrift als oorzaak op de spaardrift van Chinezen en de gevolgen die dit had voor de rente. Het ruime monetaire beleid van de Federal Reserve in het begin van dit decennium leidde in de VS tot een golf van herfinancieringen in 2003 en 2004 en een groei van de persoonlijke consumptie uitgaven. Die spendeerdrift van Amerikanen stimuleerde de economische groei in China, en daarmee ook het spaarsaldo in dat land.
Chinezen sparen meer dan de helft van hun nationaal inkomen en houden deze overwegend aan in de vorm van bankdeposito's. Dat heeft vervolgens wereldwijd de rente doen dalen. Het grote aanbod aan goedkoop geld leidde tot een hausse op de huizenmarkt in de VS. Het klappen van deze zeepbel vormde de start van de huidige financiële crisis en de ‘Grote Recessie'. Mees heeft geen bewijs gevonden dat Chinese leiders met opzet de wereldwijde financiële markten hebben overspoeld met goedkoop geld, zoals ook wel wordt gedacht. Het totale spaarsaldo van China is vergelijkbaar met andere opkomende economieën in Azië.
Voor haar onderzoek baseerde Mees zich op statistische databases in de VS en China. Daarnaast interviewde ze 300 respondenten in Beijing over de manier waarop zij tegen geld aankijken.

Reageer op dit artikel