nieuws

Hoge Raad geeft NEN gelijk

Geen categorie

De Hoge Raad heeft op 21 juni j.l. NEN in het gelijk gesteld:  NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften.

Omdat NEN-normen volgens de Hoge Raad geen door de overheid uitgevaardigde algemeen verbindende voorschriften zijn, zijn die normen niet vrij van auteursrecht. De uitspraak van de Hoge Raad is onherroepelijk. Jan Wesseldijk, directeur van NEN, reageert verheugd: "Een heldere beslissing. Normen zijn geen wetteksten en het auteursrecht is van NEN."

De aanleiding voor deze uitspraak van de Hoge Raad was de zaak die bouwkundig adviesbureau Knooble had aangespannen tegen de Staat en NEN. Knooble wilde niet langer betalen voor de NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit 2003 werd verwezen en stelde dat deze normen gratis verkrijgbaar moeten zijn. Volgens Knooble is het auteursrecht op normen in strijd met de Auteurswet omdat er geen auteursrecht bestaat op wetten, besluiten en verordeningen die door de openbare macht zijn uitgevaardigd. De Staat en NEN daarentegen nemen het standpunt in dat NEN-normen geen algemeen verbindende voorschriften zijn. Het zijn vastgelegde afspraken die worden gemaakt door en voor de markt. Verder is NEN van mening dat iedereen vrij is om langs een andere weg dan een NEN-norm aan te tonen dat hij aan de wettelijke eisen heeft voldaan.

Meer informatie: e-mail: communicatie@nen.nl of tel: 015 – 2 690 435.
(Bron: NEN). Kijk ook op elsmar.com en iso.org.

Reageer op dit artikel