nieuws

Hogere therapietrouw leidt tot meer arbeidsproductiviteit

Geen categorie

In Nederland gaat jaarlijks tussen de € 9 tot 13 miljard aan arbeidsproductiviteit verloren door absentie, verlaagde arbeidsproductiviteit of arbeidsongeschiktheid door veelvoorkomende chronische ziekten. Uit onderzoek van management consultancy Booz & Company en de Bertelsmann Stiftung blijkt dat interventies ter verbetering van therapietrouw van veelvoorkomende chronisch zieken in ons land een toename van € 2 […]

In Nederland gaat jaarlijks tussen de € 9 tot 13 miljard aan arbeidsproductiviteit verloren door absentie, verlaagde arbeidsproductiviteit of arbeidsongeschiktheid door veelvoorkomende chronische ziekten. Uit onderzoek van management consultancy Booz & Company en de Bertelsmann Stiftung blijkt dat interventies ter verbetering van therapietrouw van veelvoorkomende chronisch zieken in ons land een toename van € 2 tot 4 miljard aan arbeidsproductiviteit kan opleveren, oftewel: het verlies zou met een kwart teruggebracht kunnen worden.

Dat vraagt wel om betere samenwerking tussen belanghebbenden: werknemers, werkgevers, beleidsmakers, zorgverzekeraars, artsen en de farmaceutische industrie. ‘Behalve samenwerking is het ook noodzakelijk dat gezondheidswinst voor alle partijen lonend kan worden', aldus Ab Klink van Booz & Company: ‘Dat vraagt om andere manieren van bekostigen, zoals extra beloning voor het stimuleren van therapietrouw van zorgverleners'.

Booz & Company en de Bertelsmann Stiftung stellen maatregelen voor die een vruchtbare grond creëren voor initiatieven die therapietrouw verhogen. Zo kun je bijvoorbeeld speciale tarieven hanteren voor extra inspanningen die zorgverleners doen bij het monitoren van therapietrouw. Ook kunnen werkgevers investeren in programma's om therapietrouw te verhogen of in polissen die daarvan een speerpunt maken. Voor werknemers kan dit aantrekkelijk zijn, omdat daarmee niet alleen een betere gezondheid wordt bereikt, maar ook een deel van de financiële voordelen aangewend zou kunnen worden om premies voor een collectieve polis te verminderen.

Beleidsmakers zullen meer integraal naar zorg- en sociale kosten moeten kijken, omdat een betere gezondheid kan leiden tot minder uitkeringen en hogere belastinginkomsten. Zorgverleners, farmaceutische bedrijven en andere spelers, zoals patiëntnetwerken, kunnen nieuwe dienstverlening- en business modellen ontwerpen die de verhoging van therapietrouw stimuleren. Zorgverzekeraars kunnen daarop hun polissen aanpassen en bij hun zorginkoop daarmee rekening houden. Ten slotte is het essentieel dat er geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek om beter inzicht te krijgen in de manieren waarop therapietrouw aantoonbaar kan worden verhoogd. Voor meer informatie klik hier.

 

 

Reageer op dit artikel