nieuws

Inschrijven op aanbesteding niet vrijblijvend

Geen categorie

Inschrijven op een aanbesteding is niet vrijblijvend, ook al stuurt de schoonmaakondernemer per ongeluk een te lage begroting in bij een aanbesteding. De ondernemer kan namelijk niet een inschrijving intrekken vanwege een foutieve berekening. "Als je inschrijft op meerdere aanbestedingen omdat je daarmee je je kansen wilt vergroten er in ieder geval één gegund te […]

Inschrijven op een aanbesteding is niet vrijblijvend, ook al stuurt de schoonmaakondernemer per ongeluk een te lage begroting in bij een aanbesteding. De ondernemer kan namelijk niet een inschrijving intrekken vanwege een foutieve berekening.

"Als je inschrijft op meerdere aanbestedingen omdat je daarmee je je kansen wilt vergroten er in ieder geval één gegund te krijgen en je krijgt ze vervolgens allemaal gegund, mag je niet weigeren", aldus Kim Schofaerts van TenderCoach dat aanbestedingen begeleidt. Een voorbeeld: na inschrijving op een aanbesteding, opende een aanbestedende dienst de enveloppen. Daaruit bleek dat het bedrijf x van de ondernemer de laagste inschrijver was. Tot schrik van de inschrijver was het verschil met de opvolger groot. Intern bij het schoonmaakbedrijf wordt een onderzoek gestart. Is er een calculatiefout gemaakt? Dat blijkt het geval. De aanbestedende dienst beoordeelt de inschrijving op rechtmatigheid. Op de eerste plaats aan de hand van de inschrijfdocumenten en de inschrijvingsvereisten. Vervolgens controleert de aanbesteder de inschrijvingsstaat van de laagste inschrijver. 

Afspiegeling
Volgens wetgeving moet elke op te geven prijs per eenheid respectievelijk totaalbedrag van een resultaatsverplichting, een afspiegeling zijn van de werkelijke kosten die moeten worden gemaakt. Als de aanbesteder hieraan twijfelt, kan hij contact opnemen en vragen om een verklaring. "Is er geen goede onderbouwing, dan kan dat leiden tot afwijzing", aldus Schofaerts. "Dat staat artikel 56 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten en artikel 59 van het Besluit Aanbestedingsregels Speciale Sectoren. Een verplichting tot afwijzing van abnormaal lage inschrijvingen is er echter niet." De aanbesteder moet voordat hij tot afwijzing overgaat wel aannemelijk maken dat de inschrijving abnormaal laag is. En hij heeft het recht om een abnormaal lage aanbieding af te wijzen omdat het risico bestaat dat de opdracht niet kostendekkend kan worden uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van de uitvoering niet gewaarborgd kan worden. Maar als de opgegeven prijs niet exorbitant laag is, maar de ondernemer het bij nader inzien toch niet voor het inschrijfcijfer wil uitvoeren, dan heeft het aanbestedingsrecht daar maling aan. Schofaerts: "Dan is de inschrijver verplicht om de opdracht uit te voeren."

Onherroepelijk aanbod
Een inschrijving wordt, na verloop van de inschrijftermijn, aangemerkt als een onherroepelijk aanbod. Wat gebeurt er als de ondernemer weigert tot uitvoering over te gaan? De opdrachtgever is dan gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. De aanbesteder kiest er dan vaak voor om het werk door de opvolger, bij de aanbesteding te laten uitvoeren. Het verschil tussen beide inschrijfcijfers wordt dan als schadevergoeding gevorderd van de oorspronkelijke aannemer. Schofaerts tot slot: "Kortom: inschrijven op een aanbesteding is niet vrijblijvend."

Reageer op dit artikel