nieuws

Ketencoordinator, kom in je kracht!

Geen categorie

Veel ouderen en chronisch zieken hebben te maken met meerdere zorgprofessionals, zorgaanbieders en de barrières daartussen. Om die zorg goed te organiseren, is samenwerking in zorgketens of netwerken noodzakelijk. Keten- en netwerkcoördinatoren weten daar alles van. Maar zij ervaren ook dat de rol als coördinator nog niet zo eenvoudig is. Want hoe hou je iedereen betrokken? Hoe voorkom je dat iedereen naar jou kijkt als er wat moet gebeuren en hoe kun jij de keten of het netwerk echt een stap verder brengen? In de praktijkgerichte training ‘Ketencoördinator kom in je kracht’ besteden we daar aandacht aan. De training geeft je de juiste tools om de gewenste rol te vervullen en brengt je in je kracht. Voor wie Deze training is interessant voor keten- of netwerkcoördinatoren, ketenregisseurs en project- of programmaleiders, die een rol spelen in het verder brengen van een samenwerkingsverband. Dat kan in alle sectoren van de zorg, maar ook voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie, hersenletsel, vroeghulp, diabetes palliatieve zorg of kwetsbare ouderen. Resultaat Je leert jouw keten te positioneren binnen de huidige ontwikkelingen. Je krijgt zicht op jouw eigen rol in het netwerk en hoe je die kunt versterken. Je leert het gesprek aan te gaan op verschillende niveaus, zoals bestuurder, manager en professional. Je leert omgaan met nieuwe spelers, zoals gemeenten, de eerste lijn en de verzekeraar. Inhoud Module 1: Jij en jouw keten in positie Hoe kun je jouw keten positioneren in de huidige ontwikkelingen? Hoe kun je naar jouw eigen keten kijken? Wat kun je met modellen als het Chronic Care Model of het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg? Je krijgt zicht op jouw eigen rol in het netwerk en hoe je die kunt versterken. We reiken de tools aan om een analyse te maken van de keten. Gastdocent: Mevr. Adrie Schimmel, senior adviseur Caransscoop (ROS). Module 2: Ketencommitment In de tweede module kijken we naar jouw eigen analyse van de keten. Wat zegt dit en hoe zet je volgende stappen? We gaan in op het verschil tussen zeggen en doen; hoe ga je het gesprek aan op de verschillende niveaus van bestuurder, manager en professional? Om onderling te blijven leren word je lid van onze digitale community. Gastdocent: Peter Brouwers, sectormanager Gemini zorg en dienstverlening, voorzitter kerngroep Hersenletselnetwerk Midden-Brabant. Module 3: Het vernieuwde speelveld Ketens en netwerken zijn niet statisch maar veranderen en ontwikkelen. Hoe ga je om met nieuwe spelers als de gemeenten, de eerste lijn en de verzekeraar? Waar liggen jouw mogelijkheden en grenzen? Welke stappen kun je zetten? Reflecteer op elkaar en leer van de ervaren gastdocent Trees van der Maat, projectleider Innovaties Zorg en Welzijn gemeente Almere. Aanpak De training ‘Kom in je kracht’ is praktijkgericht en bestaat uit drie modulen. In iedere module bieden we theoretische achtergronden, die we meteen praktisch toepasbaar maken. Er is een praktijkexpert betrokken met veel ervaring. Als deelnemer speel je zelf ook een belangrijke rol; jouw kracht en ideeën zijn waardevol voor anderen en andersom. Zo word je, je bewust van je eigen rol in de keten en leer je deze beter in te zetten.

Wanneer: 18-09-2012 en Op 18 september, 30 oktober en 4 december 2012 van 14.30 uur tot 19.00 uur.
Waar: Centrum van Utrecht
Kosten: De deelnamekosten bedragen € 1250,00 inclusief koffie/thee, maaltijden en trainingsmateriaal
Organisatie: Vilans, kenniscentrum langdurende zorg
Meer informatie:
http://www.vilans.nl/Pub/Home/Ons-aanbod/Ons-aanbod-Evenementen/Ons-aanbod-Evenementen-Ketencordinator-kom-in-je-kracht!.html
Telefonisch 030 789 2361 of stuur een e-mail naar training@vilans.nl

Reageer op dit artikel