nieuws

KIZ-congres – Onnodige zorg: baat het niet, het schaadt wel!

Geen categorie

Op 7 november vindt het jaarlijkse KiZ-congres plaats in Burgers' Zoo. Een van de sprekers is Joy van der Stel. Zij is ondernemer en eigenaar Empower Mij & Villa2B. Door zuurstofgebrek tijdens de geboorte kwam zij zwaar spastisch ter wereld en men was ervan overtuigd dat ze nooit een volwaardig leven zou kunnen leiden. Joy bewijst het tegendeel. Zij verplaatst zich in een elektrische rolstoel, functioneert geheel zelfstandig, heeft een gezin waarmee ze vanaf de zomer 2012 in Villa2B woont, werkt en ruimtes exploiteert voor vergaderingen, teamdagen, beurzen, bruiloften of flexwerkplekken. Lees hier haar column.

Weet wat je mensen ontneemt

Een overtuiging wordt een beperking – een handicap in je functioneren – als je alleen uitgaat van wat je niet kunt. Je maakt van je handicap een talent, als je uitgaat van wat je wél kunt.

Dat is wel een opgave als iedereen – zelfs professionals – de nadruk leggen op wat je niet kunt. Sterker nog, de regelgeving gaat meer uit van wat je niet kunt dan van wat je wel kunt. Je hebt er letterlijk meer baat bij om niets te doen, dan iets te doen.
In beginsel is de gedachtengang goed geweest. Iemand die geen bijdrage kon leveren aan de gemeenschap was een last. Dit was juist in de 19e eeuw. Alles heeft een ontwikkeling doorgemaakt in de breedste zin van het woord, behalve de overtuiging van ‘het kunnen'. Alles wordt nog steeds van je overgenomen omdat het ‘geloof' ontbreekt dat je dingen kunt die op papier onmogelijk lijken. Of je nu wel of geen zichtbare beperking hebt, zo wordt het ons nu nog geleerd. Als je iets niet op de meest gebruikelijke manier kan, neem het dan uit handen.

Dit zorgt ervoor dat je de motivatie verliest, of niet leert om jezelf uit te dagen. En dat is juist een eigenschap die ieder mens nodig heeft om iets te bereiken in het leven. Een ieder heeft de ruimte nodig om te ontdekken hoe je kunt komen waar je wilt zijn, op wat voor manier dan ook. Wanneer dit proces verstoord wordt, ontneem je een mens zijn groei en dát maakt je pas echt gehandicapt. Hoe goed bedoeld ook, wéét wat je iemand ontneemt.

Om dit te doorbreken hebben we mensen nodig die buiten de gebaande paden durven treden. Paden die op papier niet te voorspellen zijn. Om deze paden te bewandelen hebben mensen ‘geloof' nodig, geloof in zichzelf. En wanneer je dan bereid bent om de ‘moeite' te doen die bij deze wandeling hoort, kom je stapje voor stapje dichter bij je doel. Dit kan gestimuleerd worden door uit te gaan van de wil die ieder mens heeft. De wil om iets te bereiken, bij de één groter dan bij de ander, maar hij is er. En het is juist deze wil die door die overtuiging heel klein wordt of zelfs verdwijnt. Hiermee houden we in stand dat we mensen uitsluiten. Mensen die de overtuiging hebben – of hebben gekregen – dat ze niet méér kunnen. Laten we de wil als leidraad nemen, deze is al eeuwen de voorloper van alles wat nu zo gewoon lijkt.

Kijk hier voor meer informatie over het KiZ-congres.

Reageer op dit artikel