nieuws

Mkb beheert overgrote deel wagenpark bedrijfsleven

Geen categorie

In 2010 bestond het gehele wagenpark op de Nederlandse wegen uit ruim 9 miljoen voertuigen. Hiervan waren 1,65 miljoen voertuigen in het bezit van in Nederland gevestigde bedrijven. Het wagenpark van het midden- en kleinbedrijf omvatte 1,38 miljoen voertuigen, dat is 84 procent van het totale wagenpark van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.

In 2010 had het mkb 634.000 personenauto's, 375.000 bestelauto's en 126.000 vrachtauto's in eigen beheer. De meeste voertuigen in het mkb bevinden zich in de zakelijke verhuur en financiële dienstverlening, in de groothandel en in het transport.

Meer elektrische voertuigen

Ten opzichte van de vorige meting (2009) is het aandeel van het wagenpark dat rijdt op elektriciteit (inclusief hybride auto's) toegenomen. In 2010 reed 3,7 procent van de personenauto's in bezit van het mkb op elektriciteit, een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van 2008. Bij het grootbedrijf ligt dit percentage nog hoger, op 6,3 procent. Vooral binnen de sectoren computerservice en IT en R&D rijdt een relatief groot aandeel van het wagenpark elektrisch.

Milieuprestaties licht verbeterd
De milieuprestaties van het wagenpark gemeten aan de hand van de emissienormen zijn ook verbeterd. Het aandeel vrachtauto's in het mkb dat voldoet aan de – meest recente en daardoor meest milieuvriendelijke – Euro V norm is licht gestegen en bedraagt 23,5 procent. Dit aandeel is binnen het mkb iets groter dan binnen het grootbedrijf.

Grotere bedrijven maken meer kilometers
Het gemiddeld aantal gereden kilometers op jaarbasis neemt toe met de omvang van het bedrijven: grotere bedrijven binnen het mkb (100 – 250 werknemers) maken gemiddeld meer kilometers. Personenauto's van de grootste bedrijven binnen het mkb rijden jaarlijks gemiddeld meer dan 31.000 kilometer. Vooral in de transportsector en in de horeca worden op jaarbasis veel kilometers gereden.
Grotere ondernemingen binnen het mkb hebben ook een jonger wagenpark. De gemiddelde leeftijd van een personenauto in het grootbedrijf is 2,7 jaar ten opzichte van 5,3 jaar bij zzp'ers. Vooral de post en telecommunicatie en de zakelijke verhuur beschikken over een jong wagenpark.

Reageer op dit artikel