nieuws

Nieuw zorgconcept RAZ houdt dementerenden langer thuis

Geen categorie

Verhuizing van een dementerende oudere naar een verzorgings- of verpleeghuis is onnodig bij invoering van het innovatieve zorgconcept van de organisatie Residentiële & Ambulante Zorg (RAZ). Daarnaast beperkt de aanpak van de RAZ het gebruik van medicijnen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen. Het verhoogt bovendien aanzienlijk de levenskwaliteit van zelfstandig wonende senioren en werkt kostenbesparend. De NZa […]

Verhuizing van een dementerende oudere naar een verzorgings- of verpleeghuis is onnodig bij invoering van het innovatieve zorgconcept van de organisatie Residentiële & Ambulante Zorg (RAZ). Daarnaast beperkt de aanpak van de RAZ het gebruik van medicijnen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen. Het verhoogt bovendien aanzienlijk de levenskwaliteit van zelfstandig wonende senioren en werkt kostenbesparend.

De NZa subsidieerde in de afgelopen twee jaar het project ‘Het middel is geen maatregel'. Hieruit is een nieuwe aanpak ontwikkeld die erin voorziet dat dementerende ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Belangrijk hierbij is de inzet van een multidisciplinair team van medici, psychogerontologen, therapeuten en verzorgers. Zij kijken samen wat elke cliënt nodig heeft om zich veilig en ‘thuis' te blijven voelen in een open omgeving. Bij moeilijk hanteerbaar gedrag krijgt iedereen rondom de cliënt instructie en begeleiding hoe het beste daarmee om te gaan. De reactie van de omgeving moet aansluiten bij de persoonlijke levensstijl en het levensverhaal van de cliënt.

De RAZ heeft een verzoek ingediend bij de NZa om dit innovatieve zorgconcept in de toekomst een naam (Integrale Dementie Zorg) en een productcode toe te kennen. Daarnaast dringt de zorgorganisatie er bij de politiek en de zorgkantoren op aan om deze werkwijze met spoed standaard in te voeren. RAZ heeft al toestemming van het zorgkantoor om mensen die niet naar een verzorgings- en verpleeghuis willen een door de AWBZ gefinancierd ‘Volledig Pakket Thuis' (VPT) te bieden. Met het VPT kan een begin gemaakt worden met het uitrollen van de integrale aanpak van de services en zorg in de wijk.

Reageer op dit artikel