nieuws

Ondernemingsraad moet toestemming geven voor inzien e-mail

Geen categorie

De Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam mag niet zonder toestemming van de medewerker in diens mailbox kijken. DWI voerde deze nieuwe maatregel in maar vroeg vooraf geen instemming aan de ondernemingsraad. De or, die meende dat er wel sprake was van instemmingsrecht, stapte daarop naar de rechter.

De rechter stelt de or nu in het gelijk.

Het meningsverschil tussen de DWI en ondernemingsraad ontstond nadat de directie een nieuwe procedure invoerde waarbij in bijzondere situaties de teammanager bij afwezigheid van een medewerker tijdelijk wordt gemachtigd om in diens persoonlijke mailbox te kijken. Deze maatregel werd genomen omdat DWI na een kritisch rapport van de gemeentelijke ombudsman de bereikbaarheid wilde verbeteren, ondermeer door 24 uur na binnenkomst e-mails te beantwoorden.

De or van DWI stelt dat deze nieuwe procedure pas mag worden ingevoerd na instemming van de ondernemingsraad.

Instemmingsrecht
Op grond van de Gedragscode is het medewerkers van DWI toegestaan de e-mail in beperkte mate te gebruiken voor privédoeleinden. Volgens de rechter vormt het kunnen inkijken van e-mailverkeer zonder toestemming een wijziging van de Gedragscode van DWI. Bovendien kan op die manier controle worden uitgeoefend op de werknemer. Aangezien de OR volgens de wet in die gevallen instemmingsrecht heeft volgt daaruit dat een zonder de instemming van de or genomen besluit ongeldig is.

Bron: Pleinplus

Reageer op dit artikel