nieuws

Reactie NVZ op rapport Klink

Geen categorie

Kwaliteitsverbetering is dé focus voor de zorg, zo stelt de NVZ vereniging van ziekenhuizen in reactie op het rapport ‘Kwaliteit als medicijn, aanpak voor betere zorg en lagere kosten' van Booz & Company. Immers, de doelmatigheid wordt vergroot via de weg van de kwaliteitsverbetering. In het vorig jaar gesloten hoofdlijnenakkoord tussen VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is […]

Kwaliteitsverbetering is dé focus voor de zorg, zo stelt de NVZ vereniging van ziekenhuizen in reactie op het rapport ‘Kwaliteit als medicijn, aanpak voor betere zorg en lagere kosten' van Booz & Company. Immers, de doelmatigheid wordt vergroot via de weg van de kwaliteitsverbetering.

In het vorig jaar gesloten hoofdlijnenakkoord tussen VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is hier dan ook al op ingezet. De oplossingen die het rapport van Booz & Company aanreikt om de kostenstijging in de curatieve zorg de komende jaren fors af te buigen, sluiten aan bij zowel de onderwerpen in het hoofdlijnenakkoord als bij de gesprekken die gevoerd worden over de mogelijke substitutie van ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg. Spreiding en concentratie is een ontwikkeling die al enkele jaren geleden door de ziekenhuizen in gang gezet is. Daarbij is de zorgkwaliteit leidend voor het efficiënter organiseren van ziekenhuisfuncties.

Het rapport plaatst een kritische kanttekening bij het huidige verrichtingenstelsel (beloning naar verrichting) en zou daar liever een systeem van gezondheidswinst (beloning naar resultaat) tegenover zetten. Ook hierin kan de NVZ zich vinden, maar geeft daarbij aan, zoals Booz en Klink zelf ook al doen, dat het in de praktijk brengen van een dergelijk systeem zeer complex is.

Reageer op dit artikel