nieuws

Spring Kinderopvang: ‘veel meer HKZ dan we ooit waren’

Geen categorie

Met 8000 kinderen is Spring Kinderopvang een grote speler in Zuid-Nederland. Louise Joosten en mede-directeur Jos Nauts hebben een eigen methodiek ontwikkeld omdat 'kwaliteit veel verder gaat dan alleen certificatie'.

Omdat ze van mening zijn dat de regelgeving in de kinderopvang langzamerhand Kafka-esk is geworden, zijn Joosten en Nauts het trainingsproject 'Samen Groeien' begonnen. Aan de basis ligt een systematiek waarin telkens een bepaald thema wordt behandeld. Een zogeheten 'pedagogisch katern' belicht dit thema van alle kanten en illustreert het aan de hand van inspirerende voorbeelden die uitnodigen tot nadenken. Thema's zijn bijvoorbeeld oudergesprekken voeren, buiten spelen of dagritme.

Werkbare regels
Vervolgens gaat elke locatie met het thema aan de slag. Hierachter zit het idee dat het belangrijk is dat mensen moeten weten waarom ze dingen doen en ook ervoor kiezen om ze te doen. Vanzelfsprekendheden die vaak van generatie op generatie over gaan, worden ter discussie gesteld. "Eerst een boterham met hartig eten, dan pas een met zoet. Wel of niet drinken tijdens het eten. Dat soort zaken. Daarom moeten we de regels heel werkbaar maken, begrijpelijk en uitvoerbaar."

Aanspreekcultuur
Belangrijk onderdeel van het project is het creëren van een aanspreekcultuur. Nauts vindt het een groot succes dat nu op alle locaties erkend wordt dat het geven van feedback belangrijk is. Ook worden er met succes tools ingezet zoals de checklisten pedagogische handelen en het naspelen en bespreken van praktijksituaties door de opleiders. Conclusie: "We zijn nu 'veel meer HKZ' dan we ooit geweest zijn. Bespreken, open zijn, eerlijk zijn. We versterken mensen in hun professie."

(bron: kwaliteitkinderopvang.nl).

Meer over kwaliteit van de kinderopvang op rijksoverheid.nl. Of kijk op stichtingbkk.nl.

Reageer op dit artikel