nieuws

Veel freelancers en zelfstandigen zonder personeel in een dip

Geen categorie

Veel freelancers en zzp'ers lijken niet goed in hun vel te steken. Een grote groep zou zelfs behoefte hebben aan psychische hulp. Dat blijkt althans uit onderzoek onder 7.500 deelnemers uitgevoerd door Werksite.nl. Maar liefst 16,5% van de zelfstandigen zonder personeel zoekt hulp.

De oorzaak moet vooral gezocht worden in het terugvallen van de inkomsten van freelancers. De crisis zorgt voor steeds grotere financiële problemen. Deze situatie brengt twijfels en zorgen mee over de gekozen loopbaan. Tom Spitters, eigenaar van Werksite: ‘De druk op freelancers is flink toegenomen. Tarieven staan al langere tijd onder druk, de concurrentie is immers groot. Nieuwe opdrachten blijven door de crisis vaak uit. Stoppen als freelancer is ook lastig, want vaste banen liggen niet voor het oprapen.'

Vacatures
Van alle deelnemers is 15,8% dan ook op zoek naar vacatures. Slechts 2,3% heeft behoefte aan uitzendwerk. Freelancers proberen een vaste baan te vinden en zo een basisinkomen te genereren. In de praktijk valt dit niet mee. De werkloosheid is immers dramatisch hoog. Een bijkomend nadeel is dat werkgevers minder snel een ex-freelancer in dienst nemen. De twijfel over de ingeslagen weg wordt hierdoor nog groter. Het leven als freelancer wordt minder ideaal en kent een duidelijke keerzijde, psychische problemen.

Relaties onder druk
Een neerwaartse spiraal ontstaat snel. Uit het onderzoek blijkt dat 12% van de freelancers geholpen wil worden bij het maken van een nieuwe beroepskeuze. Eerder onderzoek van Werksite toonde al aan dat een foute beroepskeuze gevolgen heeft voor de mentale gezondheid. Het gevolg van ernstige twijfel over de gemaakte beroepskeuze varieert van een permanent gevoel van onrust, tot volledige burn-out en het niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Freelancers werken vaak vanuit huis, waardoor het nog moeilijker is om het werk los te laten. De spanningen in de privésfeer lopen op en relaties houden moeilijk stand. Een verslechterde financiële situatie én relaties welke onder druk staan, maakt dat steeds meer freelancers psychische hulp zoeken.

Loopbaanbegeleiding
Leren omgaan met toenemende onzekerheid en stress is waar freelancers grote moeite mee hebben. De gouden tijden zijn voorbij. Nu moet alles in het werk worden gesteld om jezelf te verkopen en opdrachten te genereren. Deze vernieuwde rol weet niet iedereen goed in te vullen. Zodoende geeft 8,7% van de zelfstandigen zonder personeel aan gebruik te willen maken van loopbaanbegeleiding.

Bron: Pleinplus.nl

Reageer op dit artikel