nieuws

Verhoging pensioenleeftijd ontoereikend

Geen categorie

De Nederlandse vergrijzing leidt bij ongewijzigd beleid tot toenemende kosten van de gezondheidszorg, de rijksbijdrage AOW en uiteindelijk tot onhoudbare overheidsfinanciën.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd door het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en TNO blijkt dat een combinatie van maatregelen nodig is om onhoudbare situaties te voorkomen.

Essentieel hierbij is een sterkere verhoging van de pensioenleeftijd met een sterkere koppeling aan de levensverwachting dan voorgesteld in het concept stabiliteitsprogramma 2012. Een verdere toename van de arbeidsparticipatie van ouderen maakt het verhogen van de pensioenleeftijd effectiever. Ook zijn investeringen die de algemene arbeidsproductiviteit en de arbeidsproductiviteit in de langdurige zorg te verhogen noodzakelijk. In de zorg is het van belang dat de focus verschuift van levenskwantiteit naar levenskwaliteit, om de sterk oplopende zorgkosten in de laatste levensfase van een individu in te perken.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Strategy & Change van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS), in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Delft. De studie is een kwantitatieve analyse van de gevolgen die diverse combinaties van onzekere ontwikkelingen kunnen hebben op de betaalbaarheid van de Nederlandse verzorgingsstaat. Het bouwt zo voort op de Strategy & Change studie 'Het succes van de vergrijzing'.

De studie 'Het succes van de vergrijzing' identificeert diverse beleidsopties. Van een aantal van deze opties is in deze studie de gevolgen doorgerekend voor de verschillende toekomstscenario's die ontstaan als gevolg van combinaties van onzekere ontwikkelingen. Voor deze berekeningen is een vernieuwende onderzoeksmethode gebruikt die momenteel onder ontwikkeling is op de TU Delft.

Bron: The Hague Centre for Strategic Studies

Reageer op dit artikel