nieuws

Vier op de tien Nederlanders wil meer blauw op straat

Geen categorie

Hoewel het debat over veiligheid een weinig prominente plek heeft gekregen op de politieke agenda voor de naderende verkiezingen blijft de roep om meer 'blauw op straat' onverminderd actueel. Van het Nederlandse electoraat ziet 43% graag meer politie in de eigen wijk. Dit komt vooral voort uit een gevoeld van onveiligheid. Zo voelt 18% van […]

Hoewel het debat over veiligheid een weinig prominente plek heeft gekregen op de politieke agenda voor de naderende verkiezingen blijft de roep om meer 'blauw op straat' onverminderd actueel. Van het Nederlandse electoraat ziet 43% graag meer politie in de eigen wijk.

Dit komt vooral voort uit een gevoeld van onveiligheid. Zo voelt 18% van de Nederlanders zich wel eens onveilig in de eigen wijk en 11% zelfs in de eigen woning. Onder huurders liggen deze percentages een stuk hoger dan onder woningeigenaren. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Bijna een kwart van de huurders (23%) voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt, en één op de zeven zelfs in de eigen woning (14%). Onder woningeigenaren liggen deze percentages een stuk lager (respectievelijk 13% en 8%). Eén van de verklaringen van dit grote verschil kan zijn dat huurwoningen vaker in minder goede buurten liggen dan koopwoningen. Toch is de roep om meer politie en de onvrede over de overheid sterk onder zowel huurders als woningeigenaren. Van de huurders ziet 46% graag meer blauw op straat, van woningeigenaren is dit 40%. Een kwart van de Nederlanders is het eens met de stelling dat 'de overheid onvoldoende doet om de veiligheid in mijn buurt te waarborgen.'

Lees hier het volledige onderzoek.

Reageer op dit artikel