nieuws

1e en 2e plaats voor NVZ-leden in onderzoek Governance in de Zorg

Geen categorie

Meander Medisch Centrum in Amersfoort en ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen in Terneuzen staan op de eerste en tweede plaats van het jaarlijkse benchmarkonderzoek ‘Governance in de Zorg' van Ernst & Young. In totaal zijn er zeven NVZ-leden in de top tien beland. De onderzoeksresultaten betreffen de jaarverslagen 2010 van de honderd grootste zorginstellingen (qua opbrengsten) in […]

Meander Medisch Centrum in Amersfoort en ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen in Terneuzen staan op de eerste en tweede plaats van het jaarlijkse benchmarkonderzoek ‘Governance in de Zorg' van Ernst & Young. In totaal zijn er zeven NVZ-leden in de top tien beland.

De onderzoeksresultaten betreffen de jaarverslagen 2010 van de honderd grootste zorginstellingen (qua opbrengsten) in de cure- en caresector in Nederland.

Meander Medisch Centrum dankt zijn eerste plaats met name aan hun informatie in het jaarverslag over ICT, actuele thema's en hun toekomstvisie. De onderzoekers vinden het belangrijk dat zorginstellingen een goed inzicht geven in de toekomstige ontwikkelingen en de verwachte effecten hiervan op terreinen als bijvoorbeeld de financiering.

Het jaardocument dient volgens hen niet alleen informatie te bevatten over het verleden maar vooral ook over verwachtingen en ontwikkelingen. Een toekomstparagraaf helpt hieraan gestructureerd invulling te geven.

Daarnaast merken de onderzoekers op dat het merendeel van de onderzochte zorginstellingen op dit moment wel (enig) inzicht geeft in risico's maar dat er nog te weinig wordt ingegaan op mogelijke gevolgen en maatregelen. Bovendien maakt niet meer dan de helft van de onderzochte instellingen duidelijk hoe de raad van toezicht invulling geeft aan zijn taak om ervoor te zorgen dat het risicomanagementsysteem in de instelling op orde is.

Voor de nabije toekomst verwachten de onderzoekers dat duurzaamheid in de nabije toekomst een duidelijke plek zal krijgen in de strategie en in de verslaglegging van zorginstellingen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels