nieuws

Column André Westerhuis

Geen categorie

De vier P's van Anders werken

De vier P's van Anders werken
 
Door aansluiting op technische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen proberen organisaties beter dan de concurrentie in te spelen op de behoeften van de klant. Het  aanpassen van het integrale werkproces in het licht van die ontwikkelingen, dát is anders werken. ‘Anders werken' onderscheidt vier aspecten, die alleen in onderlinge harmonie tot succes leiden. De vier P's van anders werken: profijt, proces, personeel en plaats.
 

1. Profijt (doelstelling)
Waarvoor bestaan we, wat vraagt de markt en hoe leveren we dat? Hoe ontwikkelen we samenhangend beleid, hoe richten we de sturing in, de flexibiliteit, de HRM?

 
2. Proces (werkwijze)
Hoe richten we ons werk in om de doelstellingen te halen? Werken we projectmatig, individualistisch of strak hiërarchisch? Hoe richten we de ondersteuning in? Richten we een planning- en controlcyclus in en zo ja, hoe? Wat voor managementstijl past het best bij de andere manier van werken?

 
3. Personeel (cultuur)
Hoe realiseren we de benodigde manier van leidinggeven? Hoe geven we vorm aan goed medewerkerschap in het licht van het beoogde werkproces? Past iedereen in een extern gerichte omgeving? Is iemand verandergezind? Welke waarde hechten we aan privacy en een goede balans tussen werk en privé. Hoe binden en boeien we onze werknemers? Hoe lang mag je dwarsliggen?
 

4. Plaats (werkomgeving)
Iedereen een eigen werkplek of werkplekdelen? Plaats- en tijdonafhankelijk werken? Welke ICT-voorzieningen zijn nodig. Hoe richten we onze informatievoorziening in? Schoonmaak? Catering?
 
Als anders werken vorm krijgt op basis van uitwerking van deze aspecten in harmonische onderlinge samenhang is succes (bijna!) verzekerd. Wanneer het zich echter, zoals vaak, beperkt tot flexibele werktijden en werkplekdelen moet je niet raar opkijken als na een jaar geconstateerd wordt: alles nieuw, niks veranderd.
En wie krijgt de schuld van de nieuwe werkomgeving die niet bij het oude werkproces past? Precies: Facilitaire Zaken!
 

André Westerhuis, AW's Anders werken, lid FM2Share

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels