nieuws

Rubriceren, een vak apart?

Geen categorie

Informatiebeveiliging vanuit het oogpunt van exclusiviteit bestaat veelal uit maatregelen op het terrein van bewustwording en een veilige opslag, transport, verwerking en vernietiging van gerubriceerde informatie. In ditartikel wordt – op basis van het afstudeeronderzoek voor de executive Master of Security Science & Management aan de TU Delft – ingegaan op het fenomeen dat gerubriceerde […]

Informatiebeveiliging vanuit het oogpunt van exclusiviteit bestaat veelal uit maatregelen op het terrein van bewustwording en een veilige opslag, transport, verwerking en vernietiging van gerubriceerde informatie. In dit
artikel wordt – op basis van het afstudeeronderzoek voor de executive Master of Security Science & Management aan de TU Delft – ingegaan op het fenomeen dat gerubriceerde informatie niet altijd gevoelige informatie is, en andersom. Ook wordt stilgestaan bij het nadelige effect dat de kans op het lekken van gevoelige informatie wordt vergroot.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels