nieuws

Zorginstellingen moeten meer inzicht geven in toekomstige resultaten en financiering

Geen categorie

In de externe verantwoording door toezichthouders en bestuurders van zorginstellingen wordt onvoldoende inzicht gegeven in toekomstige ontwikkelingen en de verwachte effecten hiervan op bijvoorbeeld resultaten en financiering. Gezien de ontwikkelingen waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd zoals bezuinigingen, prestatiebekostiging en investeringen in innovatie, ICT en huisvesting is het belangrijk dat instellingen hieraan meer aandacht geven. Dit […]

In de externe verantwoording door toezichthouders en bestuurders van zorginstellingen wordt onvoldoende inzicht gegeven in toekomstige ontwikkelingen en de verwachte effecten hiervan op bijvoorbeeld resultaten en financiering. Gezien de ontwikkelingen waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd zoals bezuinigingen, prestatiebekostiging en investeringen in innovatie, ICT en huisvesting is het belangrijk dat instellingen hieraan meer aandacht geven. Dit blijkt uit de Benchmark 'Governance in de zorg' van Ernst & Young. In deze jaarlijkse benchmark zijn de jaarverslagen 2010 van de 100 grootste zorginstellingen in Nederland beoordeeld op het gebied van transparante verantwoording.

Bert Hilverda, Sectorvoorzitter Health Care van Ernst & Young: 'Het jaardocument dient niet alleen informatie te bevatten over het verleden, maar vooral ook over verwachtingen en ontwikkelingen. Een toekomstparagraaf helpt hieraan gestructureerd invulling te geven.' Daarnaast valt op dat bij het merendeel van de zorginstellingen wel inzicht wordt gegeven in de risico's. Echter zijn deze algemeen geformuleerd, waarbij te weinig wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen en maatregelen van de betreffende instelling. Slechts de helft van de onderzochte instellingen geeft aan hoe de raad van toezicht er op let dat het risicobeheersysteem op orde is. Hilverda: 'Deze lage score voor het onderdeel risicomanagement & fraudebeheersing valt tegen. Ook de zorgsector is gevoelig voor risico's en fraudes, getuige diverse incidenten die de afgelopen periode in de media zijn belicht. Gezien het belang hiervan zou hier absoluut meer verantwoording over moeten worden afgelegd.'

ICT en duurzaamheid
ICT scoort net als het voorgaande jaar bij care instellingen en gemengde instellingen matig. Met name het aspect IT governance is in de jaardocumenten onvoldoende belicht. Hilverda vervolgt: 'IT Governance geeft aan waarop ICT kan bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen. Bij veel instellingen lopen belangrijke ICT investeringen. Een betere verantwoording hiervan in het jaardocument geeft de gebruiker inzicht in de wijze waarop de instelling hiermee omgaat.' Op het gebied van duurzaamheid zien we dat 84 van de 100 instellingen aandacht besteden aan duurzaamheid echter kan de verantwoording rond duurzaamheid sterk worden verbeterd. Met name over afval en energieverbruik is informatie terug te vinden. Hilverda: 'Duurzaamheid is echter veel breder en hangt direct samen met het primaire proces. Daarom verwacht ik dat dit in de nabije toekomst ook een prominente plek krijgt in de strategie en de verslaggeving van zorginstellingen'.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels