nieuws

Column Theo de Koning

Geen categorie

Goedkoop blijkt duurkoop


Goedkoop blijkt duurkoop

Hygiëne en infectiepreventie zijn meer en meer actuele thema's binnen zorgorganisaties. Resistente bacteriën en virussen nemen een vlucht. Ik merk dat deze onderwerpen inmiddels gelukkig hoog op de agenda van zorgbestuurders staan. Recente crisissituaties zijn daar ongetwijfeld mede debet aan. Want een infectie-uitbraak, zo is wel duidelijk geworden, kan grote impact hebben, waarbij de reputatie van de gehele zorgorganisatie direct op het spel staat. Schoonmaakdienstverleners spelen een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van deze uitbraken. Ik vraag mij dan ook ernstig af waarom wij in aanbestedingen nog steeds nauwelijks kwalificaties over infectiepreventie en het opvolgen van protocollen tegenkomen?

Van levensbelang
Het is voor de zorgorganisatie toch van levensbelang dat het schoonmaakbedrijf met wie zij een samenwerking aangaat, bewezen expertise heeft op het terrein van het voorkomen van uitbraken en een adequate bestrijding ervan? Welke desinfectiemethoden heeft het schoonmaakbedrijf in huis? Kan het bedrijf advies en praktische ondersteuning bieden in het opstellen en uitvoeren van hygiëneprotocollen? En wat als een dergelijke crisis onverhoopt toch uitbreekt? Liggen dan de calamiteitenplannen klaar? Is er op voorhand al over crisiscommunicatie gesproken?
Gezien de actuele infectieproblematiek moeten schoonmaakbedrijven in de zorg vooral ook worden geselecteerd op hun expertise op dit terrein.  Vervolgens is een intensieve samenwerking in het opstellen en uitvoeren van hygiëneprotocollen en calamiteitenplannen van groot belang. De hygiënist van de zorgorganisatie heeft hierin een belangrijke intermediaire taak. Daarnaast speelt het gedrag van schoonmaakmedewerkers een grote rol, waardoor training en kennisontwikkeling bij het schoonmaakbedrijf verankerd moet zijn. Al in de aanbestedingsfase moet dit dus een
belangrijk onderwerp en selectiecriterium zijn.

Prijsgedreven
Ook in de zorg zijn aanbestedingen helaas nog te vaak prijsgedreven en gericht op vierkantemeterprestaties. Aandacht voor een optimaal  hygiëneniveau lijkt van latere zorg. Er zit naar mijn overtuiging een gapend gat tussen de vereiste infectiepreventie en de selectieprocedure. Een gemiste kans, want een goed infectiepreventiebeleid begint al bij het selecteren van het juiste schoonmaakbedrijf aan de poort. Dus zorginkoper: zet infectiepreventie ook op uw aanbestedingsagenda en weeg deze expertise nadrukkelijk mee in de juiste keuze voor uw schoonmaakbedrijf. Want als niet goed wordt nagedacht over de inkoop van het juiste hygiëneniveau en de methodiek van infectiepreventie en -bestrijding, dan zou dat weleens kunnen leiden tot een enorm crisisrisico en reputatieschade voor de zorgorganisatie. Dan blijkt goedkoop toch weer duurkoop te zijn…

Theo de Koning is algemeen directeur van schoonmaakbedrijf Hago Zorg. Het bedrijf is ruim 45 jaar actief in de gezondheidszorg en werkt voor  ziekenhuizen, verplegings- en verzorgingshuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg.

Deze gastcolumn is verschenen in Service Management nummer 4, april 2012.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels