nieuws

Column Victor van Hooijdonk

Geen categorie

Kentering geeft vertrouwen

Kentering geeft vertrouwen

De schoonmaakbranche heeft het al vele jaren zwaar te verduren. Ga maar na: een markt die te maken heeft met krimp als gevolg van toenemende leegstand van kantoren, een keiharde concurrentiestrijd met als inzet behoud van marktaandeel, steeds kortere contracten als gevolg van de aanbestedingswetgeving. een matig tot slecht imago door recente arbeidsconflicten en onvoldoende kwaliteit (mede als gevolg van concurrentiestrijd) en een klant die zich toenemende mate laat leiden door externe adviseurs, waardoor het directe contact met de klant wordt beïnvloed. Er moet steeds meer tijd en geld naar verkoop en er is steeds minder geld voor het organiseren en verbeteren van de dienstverlening. Niet echt een scenario om je vingers bij af te likken.

Kentering
En toch lijkt er een kentering te ontstaan die vertrouwen geeft. Aan de leegstand van vierkante meters, die alleen maar groter wordt de komende jaren (van 14% naar wellicht wel 25%), valt weinig te doen.  Onder invloed hiervan zijn schoonmaakbedrijven al sinds jaren koplopers in uitbreiding van hun dienstenpakket, waardoor ze minder afhankelijk worden van die afnemende schoonmaakmarkt.
De grote winst valt de komende jaren echter te halen in verbetering van het imago en daarbij behorende kwaliteit van dienstverlening. Investeren in een betere afstemming van de dienst met de wens van de klant. En dan vooral van de eindgebruiker. Investeren in goede technische voorzieningen, klantonderzoeken en bezettingsanalyses. Hoeveel mensen komen er vandaag? Wat verwachten ze van de dienstverlening en hoe kan ik extra omzet genereren door meer diensten aan deze klant te verkopen. En niet vergeten, door te investeren in de eigen medewerkers.

Een stap in de goede richting
Een stap in de goede richting voor verdere professionalisering is de onlangs afgesloten Code Verantwoord Marktgedrag dat in samenspraak tussen werkgevers, vakbonden, opdrachtgevers, overheid en intermediairs is afgesloten. Een Code waarin spelregels zijn opgesteld die moeten leiden tot minder grote werkdruk voor de schoonmakers, betere tarieven en hopelijk uiteindelijk een verbetering van de kwaliteit voor de opdrachtgever.
Het unieke aan deze richtlijn is dat deze is opgesteld door vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders. De cruciale vraag is alleen of het gaat helpen en niet alleen een tijdelijk feestje is voor een select aantal grote opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven. Ik hoop van harte van niet, ondanks deze tijd waarin organisaties op zoek blijven naar kostenreductie in deze markt met zoveel  (soms wat opportunistische) aanbieders. Op termijn is er geen weg meer terug en zal   samenwerking niet meer langs de oude rituelen worden uitgevoerd. Het initiatief van o.a. NS en Schiphol is dan ook toe te juichen en kan de schoonmaakbranche, of beter gezegd, de schoonmaakmedewerkers een stapje voorwaarts helpen. 

Nu maar hopen dat meer opdrachtgevers het goede voorbeeld gaan volgen en schoonmaakbedrijven het herwonnen vertrouwen gaan investeren in de kwaliteit van dienstverlening.

Victor van Hooijdonk is driecteur van VFM Facility Experts

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels